Vård och patientperspektiv

Alla inlägg om vård och patientperspektiv finns i kategorin Vården.

Rekommenderade länkar

Bloggen Livets bilder: Om ME/CFS, mental trötthet, smärta, hypermobilitetssyndrom och arbetsterapi

Bloggen Ett annat perspektiv om psykiatri ur patientperspektiv

Bloggen Turtagning om psykiatri och patientperspektiv

Bloggen mattlo.se skrivs av en arbetsterapeut och innehåller en del texter om arbetsterapi och kognitivt stöd.

Myndigheten för Vårdanalys: Granskande myndighet med patient- och medborgarperspektiv

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC