Vanliga förkortningar

Jag använder en hel del förkortningar i många av mina inlägg. För att göra det lättare för den som inte vet vad de betyder så har jag samlat de förkortningar jag använder ofta på den här sidan. Förkortningarna är tematiskt indelade.

NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder (En sorts NPF)

ADD – Attention Deficit Disorder (En sorts NPF)

Läs mer på sidan NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ME – Myalgisk Encefalopati/Encefalomyelit

En neurologisk sjukdom.

ME/CFS – Samma som ovan fast en kompromiss pga diagnospolitik. Ibland används CFS (Chronic Fatigue Syndrome, kroniskt trötthetssyndrom) ensamt som synonym till ME, ibland betyder det kroniskt trötthet rent allmänt. Det hela är rörigt vilket är anledningen till att jag nästan uteslutande använder ME som beteckning för min sjukdom.)

PEM – Post Exertional Malaise, ansträngningsutlöst försämring. Det mest centrala symtomet vid ME som innebär att den som är sjuk får ökade symtom som t ex muskelsvaghet, kognitiva begränsningar, influensakänsla, smärta, feber, ökade ortostatiska problem mm EFTER att ha ansträngt sig på något sätt.

Läs mer på sidan ME/CFS.

POTS och NMH (Dysautonomi)

POTS – Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome

NMH – Neurally Mediated Hypotension

Störningar i autonoma nervsystemet som bland annat påverkar puls och blodtryck.

Läs mer på sidan POTS och NMH.