Tag: utnyttjande

Skillnaden mellan inspiration och inspirationsporr

I morgon när jag går in på Facebook kommer någon av de som syns i mitt flöde att ha postat en bild på en person i rullstol på toppen av ett högt berg. Under bilden kommer det att stå “Ingenting kunde stoppa henne. Det tog fyra år att rulla sig upp för berget och hon var nära döden tolv gånger men hon gjorde det. Ingenting är omöjligt, kan hon så kan du!”

Senare under dagen kommer nästa inspirerande bild att rulla förbi. Den här gången är det en bild på ett barn som konventionellt skulle tolkas som en vit pojke. Pojken är suddig eftersom han står bakom en suddig glasruta. Texten till bilden kommer att vara “Den här pojken hjälpte precis till att trösta sin mamma genom att låta mamman klappa hans hund. Autister lever i sin egen bubbla men är faktiskt jättefina ändå.”

Jag kan förstås inte veta med hundraprocentig säkerhet att just de här bilderna kommer att flimra förbi i morgon. Däremot är det exempel på mönster som upprepar sig gång på gång. Mönster av inspirationsporr.

Skillnaden på inspiration och inspirationsporr handlar om makt. Att bli inspirerad av någon tolkar jag som att ta avtryck av något personen gör och börja förändra sitt eget agerande. Att ta del av en text någon har skrivit, en föreläsning någon håller eller musik som någon har gjort och bli motiverad till att engagera sig i något kan bidra till att förbättra villkoren för en underordnad grupp. Att bli inspirerad av en diskussion om funktionsnedsatta personers situation och börja engagera sig i frågan är ett annat exempel.

Inspirationsporr däremot handlar om att rättfärdiga och bibehålla en grupps underordning. “Porr” syftar på att det utnyttjar människor. Inspirationsporr kan ofta ses i två olika kategorier. Den första kategorin är det som det första exemplet i den här texten illustrerar. En funktionsnedsatt person har trotsat alla hinder som omgivningen har skapat eller låtit bli att ta bort och genomfört något svårt eller rent av omöjligt ändå. Det ses som inspirerande och används som en ursäkt för att slippa ta ansvar för att öka tillgängligheten och minska diskrimineringen.

Den andra varianten går ut på att en funktionsnedsatt person förminskas och personens prestationer ses som gulliga. Det är inspirerande att personen har åstadkommit något men väldigt ofta så struntar den inspirerade betraktaren i innehållet. Ofta presenteras personens prestation oerhört fördomsfullt och på ett sätt som förstärker stereotyper och, om vi drar det väldigt långt, så bidrar det till avhumanisering.

Med jämna mellanrum får jag känna på den andra varianten. Vårdpersonal/handläggare på myndiget säger “Åh vilken fantastisk text/vilken informativ illustration du har gjort, verkligen imponerande att någon som du kan göra det” men struntar sedan högaktningsfullt i att ta till sig innehållet. Personen struntar i min syn på saken men ger tomt beröm och om det sker under ett fysiskt möte kan jag nästan se personen göra en glad smiley i huvudet.

Hur kan vi avgöra om något vi ser är inspiration eller inspirationsporr? En ledtråd är om det vi ser bidrar till att ge en underordnad grupp mer makt eller om det befäster underordningen. Talas det med eller om den underordnade gruppen?

Jag ser inget som helst fel på att människor inspireras av varandra, tvärt om tror jag att det höjer livskvaliteten för många människor. Däremot vill jag inte bli något inspirationsobjekt som människor använder som alibi för att fortsätta underordna mig och andra personer med funktionsnedsättningar. Blir du inspirerad av en text jag har skrivit så får du gärna dela den men använd inte påstådd inspiration som alibi för att tysta mig. 

Uppdatering 2016-02-13: Det finns många före mig som har reflekterat kring och belyst inspirationsporr. En av dem är Stella Young som du kan se i en video här (med svenska udnertexter), en annan är Lydia Brown som skrev ett inlägg samma dag som det här inlägget skrevs. Det är på engelska och du hittar det här.