Tag: subversivitet

Feminism eller funkis – vilket är farligast?

Inom loppet av ett par timmar efter att jag uppdaterad bloggens sida på Facebook med det nya namnet så började följarna droppa av. Det gör mig inget, att skapa en FB-sida var något som efterfrågades av en person som tyckte att det var lättare att följa bloggen så. Att göra bloggen så stor som möjligt är inget mål i sig, tvärt om värderar jag att ha en så intressant läskrets som jag har mycket högre än att ha en stor läskrets. I dagsläget kan jag läsa och svara på kommentarer vilket jag inte skulle kunna om bloggen blev för stor och fick för många kommentarer.

Däremot är det intressant att begreppet funkisfeminist tydligen är så pass avskräckande att det får människor att direkt sluta följa bloggen, utan att ha en aning om huruvida det skulle bli någon förändring i innehållet eller inte. Jag kan inte låta bli att undra vad det är som är mest farligt: feminismen, funktionalitetsperspektivet eller kombinationen? För det är precis samma inriktining och innehåll som bloggen har haft sedan starten för nästan två år sedan. Makt är det centrala temat i den här bloggen och så kommer det att fortsätta vara.

På sätt och vis är det rätt skönt att begreppet funkisfeminist bär någon slags subversivitet. Jag skriver i huvudsak för att överleva men också för att synliggöra maktstrukturer och på något sätt bidra till att göra världen bättre. Då känns det bra att ha ett namn med sprängkraft.