Tag: politik

Nya visioner

Världen är så skev. Rasism, sexism och ableism präglar många samhällen och många människor lever under konstant hot om våld. Vården är undermålig, sjukförsäkringen likaså. Utbildningssystemet klarar inte sitt uppdrag och många barn och lärare blir lidande av att skolan är pressad. Men. Det behöver inte vara så här. Det är möjligt att göra världen bättre. I år är det supervalår och vi har chansen att i valrörelsen dirigera om retoriken och ställa de frågor vi vill ha fokus på. Formulera visioner och tvinga fram djupare analyser.

Det är nu det händer. Vad är viktigt för dig i valrörelsen?