Tag: geroskop

Ytterligare en röst om problemet med att vården inte arbetar med helhetsperspektiv på patienterna

Om någon nu tror att det bara är jag som är kritisk till vårdens tendens att inte se hela ohälsobilden hos patienter så finns det en artikel i Dagens medicin om det idag. Här kan du läsa om just precis det och ett förslag på analysmodell. Gunnar Akner fokuserar på äldrevården men tankegångarna är i allra högsta grad giltiga för alla multisjuka, oavsett ålder.