Tag: genushanden

Underordnad som funkis och kvinna

Med anledning av att det är 8:e mars så har jag satt ihop ett bildstöd som visar hur det kan vara att vara till exempel en kvinna med normbrytande funktionalitet. Kön och funktionsförmåga är två maktaxlar som samverkar (precis som andra maktaxlar gör), eftersom människor i praktiken oftast inte kan dela upp sig och vara en sak i taget. Jag kan inte vara bara kvinna eller bara funkis, lite lite som jag kan vara bara bisexuell eller någon annan kan vara bara icke-binär eller bara muslim.

Maktordningar samverkar och ju fler underordnade grupper en person tillhör, desto mer komplext tenderar det att bli. För att tydliggöra på vilka sätt underordningen som kvinna och funkis har likheter och skillnader och hur det ofta blir att vara både två så har jag gjort ett bildstöd.

Venndiagram med en cirkel för hur det är att vara underordnad som funkis till vänster och som kvinna till höger.
Syntolkning: Venndiagram med en cirkel för hur det är att vara underordnad som funkis till vänster och som kvinna till höger. I den vänstra delen finns “Dålig tillgänglighet”, “Osynlig”, “Skuldbelagd för mänskliga behov”, “Nekas att kommunicera”, “Vårdskadad”, “Hemma = Institution”, “Mindre mänsklig”, “Ingen lön”. I den del där cirklarna möts är dt text och symboler för “Nekas vård”, “Inte trovärdig”, “Exkluderad”, “Låg inkomst”, “Våldsutsatt”, “ses som okunnig”. I den högra delen finns “Krockar med manlig norm”, “Ansvar för emotionellt arbete”, “Anses babbla”, “Prioritera ner egna behov”, “Ansvar för obetalt arbete”, “Psykologisering”, “Mindre värd”, “Lägre lön”

Klickar du på bilden så kommer du till en PDF. Materialet är gjort i Widgit Online och delas med Symbolbrukets godkännande.

Innehåller är baserat på mina tidigare studier i genusvetenskap, statsvetenskap och maktteorier, inläsning från forskning och rapporter samt inte minst många samtal med andra funkisar som inte är cismän. Det är varken perfekt eller heltäckande utan ett första steg i att illustrera maktaspekter av att vara en kvinna med normbrytande funktionalitet på ett enkelt sätt.

För vidare läsning i ämnet finns till exempel

Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kunskapsguiden.se: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

 


Det är fritt fram att använda materialet för eget bruk eller i verksamheter som skola, vård och omsorg. Vill du använda bildstödet i något annat sammanhang så fråga genom att skicka ett mail till funkisfeministen-at-gmail-punkt-com. Om du använder materialet i ett blogginlägg eller liknande så länka gärna till den här sidan så att källan framgår.

Allt visuellt stödmaterial som jag har gjort själv finns samlat på sidan Mitt bildstöd. Där hittar du de senaste versionerna av materialet. Du kan också se exempel på hur materialet jag gör används i vardagen på instagramkontot Visuellt stöd i vardagen.

Advertisements

Genusperspektiv på vården

För några dagar sedan sprang jag på den här filmen om Genushanden. Det är en modell som har utarbetats vid Skurups vårdcentral för att höja kvaliteten på vården och undvika att gå i genusfällor. Filmen menar att inom fem områden får män och kvinnor olika frågor och olika bemötande. De fem fällor som tas upp är familjesituation, våld, somatisk/psykiatrisk orsak, riskbruk och rehabiliteringsplan.

Själv känner jag igen mig i att somatiska orsaker var det sista som vården tittade på medan familjesituationen fick mycket uppmärksamhet. I filmen menar de att kvinnors livsproblem medikaliseras helt i onödan. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till, en ojämställd relation blir inte bättre av antidepressiv medicin. Samtidigt har jag upplevt att vården också gör tvärt om och bortförklarar ohälsa med att “det är ju jobbigt att vara mamma.” Dessutom verkar många ha som utgångspunkt att jag som kvinna sköter merparten av allt hushållsarbete.

Jag tror att verktyg som Genushanden är bra men det kräver en fördjupad diskussion om hur fördomarna om mäns och kvinnors ohälsa kan uttryckas och hur alla som har en annan könsidentitet får plats i den här teorin. Vad har du för erfarenheter? Har du upplevt att vissa aspekter inte får plats pga ditt kön eller någon annan maktaxel, t ex etnicitet?