Tag: funktionsvariation

Vilse i begreppsdjungeln: Funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Jag tänker en del på begrepp. Funktionsnedsättning, funktionsuppsättning, funktionsvariation, funktionshinder, handikapp, tillstånd, syndrom, normalitet, sjukdom osv. I synnerhet begreppen funktionsnedsättning, funktionsvariation och funktionsuppsättning verkar leda till både förvirring och ilska när “fel” begrepp används. Flera av de här begreppen saknar entydiga definitioner så jag tänkte berätta lite om mina funderingar kring hur de kan tolkas.

Jag tänker att begreppen “funktionsnedsättning” och “funktionsvariation” inte nödvändigtvis betyder samma sak. Alla människor har en funktionalitet, eller en funktionsuppsättning är ett annat uttryck. Med den kommer både styrkor och förmågor som är mindre bra eller inte finns alls. I samhället finns det normer kring funktionalitet, ett samhälle utformas efter vissa sätt att fungera och det gör att t ex offentliga miljöer passar personer med en viss funktionsuppsättning bättre än andra.

Termen funktionsvariation använder jag som benämning för när min funktionalitet inte motsvarar den mall som t ex en mataffär är utformad efter. Det kan vara att vissa förmågor både är bättre och sämre än normen, eller bara annorlunda. Begreppet funktionsnedsättning syftar i stället på alla de områden där mina förmågor (och möjligheten att utveckla dem) är märkbart nedsatt jämfört med normen. Jag kan inte bli lika bra som många andra människor på att nå det som är i botten på mataffärens frysdisk för dels är jag kortare än den förväntade längden på vuxna och dels har jag så pass överrörliga leder att det smärtar förfärligt och jag tappar balansen när jag försöker böja mig. På samma sätt är det med andra förmågor, hur mycket jag än tränar så blir t ex inte min förmåga att automatiskt reglera min aktivitetsnivå i närheten av så bra som den förväntas vara för personer i min ålder.

Funktionshinder är det hinder som uppstår när en mataffär är utformad så att de varorna som jag behöver är placerade djupt ner i frysdiskar. Min funktionalitet krockar med mataffärens utformning.

Jag tror att det är viktigt att inte låta begreppen ersätta varandra. Jag har själv gjort det misstaget många gånger och det försvårar konstruktiva samtal. För mig innebär NPF att min vardag på vissa sätt är svårare än för personer utan NPF. Till stor del beror det på att omvärlden skapar hinder men inte helt och hållet (jag medicinerar t ex mot ADHD för att tanketornadot i huvudet gör mig utmattad bara av att existera annars). Det är inte farligt att säga att det är funktionsnedsättningar, tvärt om gör det som störst skada för mig när det slätas över för då blir många sammanhang otillgängliga. När människor tror att det bara är ett annat sätt att vara och struntar i att anpassa så får jag kompensera för otillgängligheten genom att anstränga mig mycket mer. Det som tack vare min kompensation ser ut som en enkel aktivitet blir i själva verket en jätteansträngning.

Att benämna är att synliggöra och att synliggöra funktionsnedsättningar gör det lättare att förstå skillnaden mellan brist på motivation och oförmåga, som jag skrev om här.

Samtidigt är det viktigt att inte tro att alla sätt att vara annorlunda än normen per automatik innebär sämre. Det finns fördelar också och framför allt är det oerhört viktigt att omgivningen slutar förutsätta att jag skulle ta bort min NPF om jag kunde. För till skillnad från vad som ofta sägs så ÄR jag min NPF. Jag är förstås mer än så men NPF är ingen väska som jag kan lägga ifrån mig en stund utan en integrerad del av vem jag är. Jag identifierar mig med den och jag skulle inte vilja bli botad. Vissa av mina andra tillstånd skulle jag gladeligen bota om jag kunde, t ex problemen med bindväv som inte gör det den ska så att kroppen gör konstant ont och den fysiska orken är knapp. Det finns andra människor med helt andra erfarenheter som önskar annorlunda och det är okej.

För personer med funktionsnedsättningar är olika varandra. Vi har olika personligheter, värderingar och erfarenheter. Visst finns det en hel del gemensamt men vi är ingen homogen grupp där alla ser allting exakt likadant. Därför föredrar vi olika begrepp och en del begrepp tolkas olika. Det är okej. Människor utan funktionsnedsättningar avkrävs inte att vara identiska med varandra så varför skulle vi behöva vara det?

Vad jag verkligen önskar är att omvärlden slutar lägga negativa värderingar i funktionsnedsättningar. Omskrivningar som “särskilda behov” i stället för att prata om funktionsnedsättningar och tillgänglighet gynnar oss inte. Det är inte dåligt eller skamligt att vara funktionsnedsatt – däremot är samhällets behandling av funktionsnedsatta personer synnerligen en skam för mänskligheten. Det kommer dock inte att ändras bara för att våra mänskliga rättigheter kallas för särskilda behov.

Vad tänker du som läser? Tolkar du begreppen annorlunda?

Uppdatering 2017-08-01: Sen den här texten skrevs har jag hunnit tänka lite mer och delvis ändrat mig. Förhoppningsvis kommer det ett nytt inlägg där jag tar upp mina tankar kring kopplingen mellan funkisterminologi och ableism.