POTS och NMH

POTS står för Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome och NMH står för Neurally Mediated Hypotension och hänger ofta ihop med hypermobilitetssyndrom och EDS eller ME/CFS. Tillståndet innebär att blodtrycket har svårt att anpassa sig till gravitationen med följd att jag är på väg att svimma, får hjärtklappning, hör svimningsljud, får dimmig syn, svårt att förstå vad som sägs och skakar som ett asplöv när jag har suttit eller stått upp en stund. Alla inlägg om POTS och NMH finns under etiketten POTS/NMH.

Rekommenderade länkar med mer information

Föreläsning om POTS (på svenska) med kardiologen Artur Fedorowski. Skriftligt referat av föreläsningen finns här. (Nyhet)

PoTS UK är en brittisk patientförening, här kan du läsa deras symtomöversikt. Är du vårdpersonal? Här finns en guide för dig.

Nedan ser du en video om POTS, hypermobilitetssyndrom  och ME/CFS därDr. Peter C. Rowe, Johns Hopkins Children’s Center, USA berättar om sin forskning. Här kan du läsa mer om seminariet som inspelningen kommer ifrån.

Peter Rowe Orthostatic Intolerance info brochure (English) är en text av Rowe (på engelska) som ger en bra bild av vad det är som händer vid POTS och NMH.

Dysautonomia International kan du läsa mer om POTS. Här hittar du en sida riktad till dig som är patient.

Här kan du läsa om POTS i Journal of Geriatric Cardiology, artikeln från 2012.

Här kan du läsa en artikel från Postgraduate Medical Journal från 2007.

Nedan ser du en informationsfilm om POTS från Dysautonomia International.

Nedan ser du ett webinarium (på engelska) som bl a tar upp forskning från 2014 som indikerar att det finns autoimmuna komponenter i POTS hos vissa patienter.

 

10 thoughts on “POTS och NMH

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s