Om Funkisfeministen

Jag är Funkisfeministen. Jag är inte någon tragedi men heller inte någon inspirationskälla. 

Det här är en blogg om det ableistiska samhälle jag möter som kroniskt multisjuk och funktionsnedsatt. Om makt och underordning, inkludering och exkludering. Om normalitet och avvikelse. Jag representerar ingen förening eller organisation utan det här är en helt privat blogg som skrivs för att jag ska orka fortsätta föra den kamp för en tillgänglig vård och skola samt för ett värdigt liv som jag behöver föra för mig och mitt barn.

Ableism är en maktstruktur som säger att det är bättre att inte vara funktionsnedsatt än att vara det. Ibland används begreppet “funktionsmaktsordning”, se t ex intervju med Christine Bylund här. Jag kallar mig funkisfeminist för att jag vanligtvis saknar funktionalitetsaspekter i feminstiska rörelser och jag önskar en feminism som inte vilar på ableistiska idéer.

Innehållet är spretigt och om du tittar på menyn högst upp kanske du uppfattar strukturen som märklig. Att ha flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar innebär spretighet och precis så förvirrande som strukturen är känns ofta mitt liv. Gemensamt för de olika ämnena är någon slags maktperspektiv och en vilja att se hur till synes olika hälso- och funktionalitetsaspekter hänger ihop.

Vill du använda mina texter eller bilder?

Citera korrekt och ange källan tydligt. Vill du publicera ett helt inlägg? Fråga mig först.

Vill du använda någon av mina bilder? Fråga först och om jag säger ja, länka till inlägget som bilden har publicerats i så är det okej.

Kontakt

Nås på funkisfeministen-snabela-gmail.com.

Jag har även ett instagramkonto där jag visar exempel på mitt eget och andras bildstöd.

Samarbeten?

Den här bloggen är ingenting jag tjänar pengar på, eftersom jag har ojämn och mycket låg kapacitet. Jag tar inte emot recensionsexemplar av olika produkter och det går inte att köpa annonsplats här. Du kan inte beställa bildstöd eller något annat av mig heller, eftersom jag inte har kraft att göra det. Innehållet på den här bloggen är dels bildstöd som jag och min partner genom åren har gjort till vårt barn, dels mina tankar som kommer på ren impuls. Det här är enbart hobbyverksamhet.

De flesta inlägg här skrivs när jag har behövt pressa mig över gränsen för vad jag egentligen mäktar med, till exempel att duscha. Innan kraschen blommar ut så går jag tillfälligt på högvarv och det är oftast då jag skriver här. Det innebär tyvärr att jag har väldigt lite kontroll på vad jag skriver utan oftast enbart kan skriva exakt det som kommer upp i huvudet då. Det medför att det inte finns någon möjlighet för mig att särskilt ofta skriva om ett visst ämne under tidspress eller på beställning och därför kommer den här bloggen aldrig att vara annat än hobbyverksamhet.

 

Vård- eller skolpersonal?

Jag nämner aldrig namn på vård-, myndighets-, eller skolpersonal som jag möter i de rollerna i den här bloggen. Mitt syfte är snarare att belysa strukturer än att hänga ut enskilda personer så att nämna någons namn skulle motverka syftet. Av samma anledning nämner jag bara i undantagsfall specifika mottagningar, det har skett när det har varit mycket stora mottagningar där det bidrar till syftet. Däremot diskuterar och bemöter jag olika debattinlägg, även sådana som görs av personal i vård, skola mm.

Vill du designa en logga?

Jag skulle vilja ha någon slags logga men kan inte fixa det själv, om du läser den här bloggen och har en idé om vad som skulle vara en representativa logga så får du gärna höra av dig. Jag betalar för arbetet.