Vård och tandvård

Vård och tandvård

Tandläkarbesök

BIldstöd som visar momenten för ett tandläkarbesök

 

Tandläkarbesök med widgitsymboler (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

Tandläkarbesök med pictogram (PDF) (från inlägget Tips till specialisttandvården för barn)

 

 

 

Vård vid ME – Myalgisk Encefalomyelit

 

Till vårdpersonal om ME (från inlägget När du träffar någon med ME – tips till vårdpersonal med flera)

 

 

 

Mer material om ME finns på sidan Mående.