Skola och fritids

Skola och fritids

Mycket av materialet på de andra bildstödssidorna kan används inom flera verksamheter, till exempel hemma och inom skola och fritids. På den här sidan hittar du sådant som är gjort specifikt för skola och fritids, till exempel material till utvecklingssamtal.

Göra och få med sig rätt saker

Instruktioner för att ha idrott med text och ritade bilder i färg (widgitsymboler). Bildstödet beskriver att gå till idrottssalen, byta om, mm.

 

Instruktioner för att ha idrott i skolan (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

 

Packa gympapåsen – knippa att laminera, trä på nyckelring och fästa på gympapåsen eller väskan (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

Bildstöd för att åka på simskola med sin skolklassSimskola med klassen – bildstöd med widgitsymboler som visar momenten från att åka till simhallen, duscha, simma och åka tillbaks till skolan (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

Kartläggningar och utvecklingssamtal

Enkät med text och ritade symboler i färg (widgitsymboler) om hur det funkar med förberedelser i skolan för en elev

 

Frågeformulär om hur förberedelser fungerar för eleven (Observera att enkäten har två sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) (Bakgrunden till materialet hittar du i inlägget Tillgängliga utvecklingssamtal)

 

 

 

Frågor inför utvecklingssamtal med text och ritade bilder i färg (widgitsymboler). Över text och bild är det två remsor med röd text som säger "förhandsvisning".

 

Frågor inför utvecklingssamtal om klassen, kompisar och skolarbete med widgitsymboler (Observera att filen har flera sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) (Bakgrunden till materialet kan du läsa om i inlägget Tillgängliga utvecklingssamtal)

 

 

 

Rubrik "Hur fungerar arbetet i skolämnena?" med ritade bilder i färg till (widgitsymmboler). Under frågorna "Är det lätt eller svårt? Vet du vad du ska göra?" Därefter kommer rutor för varje skolämne

 

Frågor inför utvecklingssamtal med en genomgång av skolämnena i årskurs ett (Observera att filen har två sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) (Bakgrunden till materialet kan du läsa om i inlägget Tillgängliga utvecklingssamtal)

 

 

Bildstöd om vad en elev tycker om skolämnenKryssversion (utvecklad variant) av frågor om hur det går i skolämnen i årskurs två. (Observera att filen har tre sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

 

bildstöd om utvärdering av skolämnenKryssversion (enkel) av frågor om hur det går i skolämnen i årskurs två. (Observera att filen har tre sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

 

 

Bildstödsmaterial för att reda ut vad som är jobbigt med simskolanReda-ut-material med widgitsymboler när det är jobbigt att ha simskola (2 sidor). (Observera att filen har flera sidor, förhandsvisningen här intill visar bara en) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

Du kan se exempel på det här materialet utskrivet här. En generaliserad variant av det här materialet som inte är specifikt för skolan hittar du på sidan Livskunskap.

 

 

Material om särskilda teman

bildstöd som visar FN:s 17 globala målFN:s globala mål förklarade med widgitsymboler. Materialet innehåller tre sidor där de andra två sidorna visar varför de globala målen finns + innehåller ordförklaringar av 5 vanliga ord i sammanhanget. (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) Förhandsvisning av alla tre sidorna hittar du i inlägget Bildstöd till FN-dagen.

Övningsmaterial

förklaringar av substantiv, verb och adjektiv

övningsblad ordklasser

 

Ordklasser: Förklaringar, exempel och övningsblad för substantiv, adjektiv och verb, med widgitsymboler (4 sidor). (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

Exempel på fakta om ekorrarÖvningsblad för att beskriva fakta med ritade bilder och textExempelblad och övningsblad med widgitsymboler för att skriva fakta. (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

Exempel på bildstöd om att skriva dagbok

Exempel på bildstöd om att skriva dagbok Exempel- och övningsblad  med widgitsymboler för att skriva dagbok (4 sidor) med ljusa hudfärger. (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) Från inlägget Skriva Dagbok (material med bildstöd).

 

bildstöd för att skriva dagbokexnpel på dagboksmeningar med bildstödExempel och övningsblad med widgitsymboler för att skriva dagbok (4 sidor). (Samma material som ovan fast med blandade hudfäger.) Från inlägget Skriva Dagbok (material med bildstöd).