Mående

Mående

Känslor

I mitten en stor bild med texten "känslor" och ritade ansikten i färg. Runt omkring små bilder med text och ritade bilder för olika känslor och tillstånd. Över bilderna är det två remsor med röd text som säger "förhandsvisning"

Känslokarta med widgitsymboler (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

ME – Myalgisk Encefalomyelit

Skenet bedrar! Enkel plansch om uppvarvning och försämring vid ME (PDF) (från inlägget ME tar inte paus för julfirande)

 

 

 

Skenet bedrar! Julplansch om uppvarvning och försämring vid ME (PDF) (från inlägget ME tar inte paus för julfirande)

 

 

 

 

När en förälder har sjukdomen ME (PDF) (informationssida till barn gjord på bildstod.se där den är publik och kan redigeras om du skapar ett användarkonto)

 

 

 

 

 

 

När en förälder har ME med widgitsymboler (Samma text som ovan, bara andra bilder. Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

Pekkarta för att kunna uttrycka basala behov för personer som är sängliggande med t ex ME (PDF)

Advertisements