Livskunskap

Livskunskap

Här hittar du bildstöd om sådant som inte passar in i de andra kategorierna och som kan bidra till strategier för att få livet att funka.

Få livet att funka

Under texten "Vilka delmoment ingår? Sortera efter viktighetsgrad" med ritade bilder till. Under fält i tre delar med olika färger för olika viktighetsgrad.

 

 

Prioriteringsstöd med widgitsymboler (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

Prioriteringsstöd, likadant som föregåendde bild men med svartvita symboler i stället (pictogram)

 

 

Prioriteringsstöd som PDF

Prioriteringsstöd som worddokument (från inlägget Prioritera bort – svårt men nödvändigt)

 

 

 

Första sidan på bildstöd för att ta reda på vad det är som blir jobbigt med en aktivitet eller situation.Frågeformulär för att ta reda på vad som känns jobbigt med en aktivitet (4 sidor). (Från inlägget Kartläggningsmaterial: Vad är det som känns jobbigt med…?” (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

 

Förhandsvisning med tabell över riske roch fördelar med två olika tolkningsmodeller

Tolka bokstavligt eller läsa mellan raderna? Stödmaterial med widgitsymboler på två sidor för att diskutera fördelar och risker.  (Från inlägget Om jag ska lära mig att läsa mellan raderna så behöver du lära dig att låta bli) (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

Integritetsstödjande bildstöd

 

Serie med text och ritade bilder i färg (widgitsymboler) som diskuterar när man ska göra som andra gör.

 

När ska jag göra som andra gör? Serie med widgitsymboler som kan vara diskussionsunderlag för att lära sig navigera (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

Under fyra punkter som förklaras med ritade bilder och text: var snäll, hemlig, integritet och inte stjäla

 

 

Vad får vi göra i sociala medier? Fyra punkter som gör det lättare att navigera (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

 

 

Serie om att inte följa med människor från skolan eller när man är ute och leker utan att det är förberett av vårdnadshavare (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)

 

Pengar

Serie i fyra delar med text och ritade bilder i färg som förklarar vad veckopeng ärVeckopeng – serie som förklarar vad det är och vad den kan användas till (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.)