Förberedelser

Förberedelser

Här hittar du bildstöd för olika typer av förberedelser.

 

Omså-schema, dvs ett schema som används för att visa flera möjliga scenarion. Används t ex om planerna beror på vädret (Klickar du på länken så kommer du till Dropbox där du kan ladda ner en ipdoc-fil. Filen kan bara öppnas på datorer som har InPrint 3 installerat.) Obs! Läs gärna mina tankar om Omså-scheman på instagram stories innan du använder det.

 

 

 

 

Schema för att planera förberedelser för schemabrytande aktiviteter (PDF)

Schema i excel (som går att skriva direkt i) (från inlägget Schemabrytande aktiviteter – hur få in bra förberedelser?)