ME/CFS

ME/CFS är en sjukdom som ibland felaktigt kallas kroniskt trötthetssyndrom. Alla inlägg om ME/CFS finns under etiketten ME/CFS.

Här kan du ta del av mer information om hur symtombilden kan se ut vid ME/CFS.

Här kan du läsa om min sjukdomshistoria.

Rekommenderade länkar till information om ME/CFS

Riksföreningen för ME-patienter, RME

SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) rapport om ME/CFS (Ny december 2018)

Stockholms läns landstings information om handläggning av misstänkt eller konstaterad ME/CFS i vården på Viss.nu

Information om ME/CFS från Vårdguiden (observera att den här informationssidan av många verkar uppfattas som diffus och som att den underskattar hur allvarlig sjukdomen kan bli)

Föreläsning med arbetsterapeut Ewa Wadhagen Wedlund från Stora Sköndals ME/CFS-mottagning under RME:s konferens När livet går förbi, oktober 2016. (Hela konferensen kan ses i streamingen, föreläsningen om arbetsterapins roll börjar ca 04.32 in i streamingen.)

Var är forskningen?

Nyhet: Exempel på biomedicinska studier om ME

Webinarium med Maureen Hanson från september 2016 om bl a mitokontriell genetisk variation, avvikelser i vita blodkroppar, metobolism hos ME-sjuka samt tarmbiotans roll i ME/CFS.

Filmen nedan är ett webinarium (på engelska) om forskningen kring kardinalsymtomet Post-Exertional Malaise (PEM), ansträngningsutlöst försämring.

Webinarierna kommer från Solve ME/CFS Initative, du kan se fler webinarier på deras youtubekanal.

Filmen nedan är ytterligare ett webinarium (på engelska) om PEM. Här finns en del tips om bra saker att tänka på som patient. Bl a tips på information vi som upplever PEM bör samla på oss om oss själva inför vårdbesök.