Kommentarspolicy

På den här bloggen får du gärna skriva en kommentar men endast kommentarer som följer kommentarspolicyn publiceras och alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarer som innehåller ableism, rasism, transhat eller någon annan form av hat mot människor publiceras inte. Planer på självmord publiceras inte heller.

Jag som skriver den här bloggen är själv sjuk med ett antal funktionsnedsättningar och jag har därför ingen möjlighet att agera stödperson åt alla läsare. Många av er som läser behöver hjälp med allt från juridik till att navigera i vården och i mån av kraft svarar jag men jag tar inget ansvar för att agera rådgivare i kommentarsfältet. Det är inte av elakhet utan för att jag saknar kapacitet.

Mina sjukdomar och funktionsnedsättningar medför att jag har kraftig hjärndimma och svårt för att läsa långa texter. Om din kommentar är lång så kommer det därför att ta lång tid för mig innan jag kan läsa och publicera den. Är den för lång så kommer den inte att läsas och publiceras alls, eftersom jag behöver prioritera att lägga min ork på annat.

Om du har synpunkter på vad jag borde eller inte borde skriva, vilka ord jag använder och liknande så ge mig en förklaring. Det är omöjligt för mig att veta varför du anser att till exempel ett ord är olämpligt om du inte skriver det i klartext. På den här bloggen gäller inte sunt förnuft och andra neurotypa vagheter.