Oönskad Patient: Vittnesmål från de människor som vården inte vill ha

Oönskad Patient: Vittnesmål från de människor som vården inte vill ha

Innehåll: Vårdvåld, manipulation, gaslighting

 

Gaslighting är ett sätt att utöva makt, kontroll och psykologiskt våld över människor genom att få någon att tvivla på sin verklighetsuppfattning. Det är en form av manipulation där förövaren presenterar falsk information, till exempel genom att påstå att något inte har hänt, och på det sättet får en person att tvivla på sin förmåga att förstå verkligheten. Konsekvenserna av gaslighting är ofta väldig plågsamma och genomgripande för den som drabbas.

Begreppet kommer enligt Wikipedia från den brittiska pjäsen Gas Light från 1938, av Patrick Hamilton. I pjäsen och de senare filmatiseringarna så försöker en man få sin fru att tro att hon är galen genom att ändra delar av deras miljö men hävda att det är frun som uppfattar fel. Mannen skapar upplevelser genom att ändra belysning, prata med sig själv med mera men säger till frun att det hon ser och hör inte stämmer.

Två vanliga former av gaslighting inom vården är enligt min erfarenhet att hävda att övergrepp sker för patientens skull och att hävda att våld, skador, nekande av vård och övergrepp inte har förekommit trots att det tydligt har det.

Jag har i många försök att diskutera problem i vården med vårdpersonal, chefer, politiker och tjänstemän mött en attityd som innebär att jag som patient måste tåla att allt jag säger misstros, ifrågasätts och förnekas om och om igen oavsett bevisning. Vård anses inte kunna diskuteras över huvud taget om inte patienter och andra vårdsökande lydigt accepterar att totalt tillintetgöras.

I praktiken så innebär det att det förekommer att vi måste acceptera att manipuleras, smulas sönder och tvivla på våra minnen, verklighetsuppfattning och tankar, för annars anses vi vara de som står i vägen för samtal om vården och i förlängningen en förbättring av vården. Jag tolkar det här som en maktutövning som upprätthåller underordning.

I ett försök att skapa en motaktion så har jag startat instagramkontot Oönskad Patient. Det är ett konto som är tänkt att samla vittnesmål från alla som trots vårdbehov nekas vård eller skadas i vården på grund av att vi inte funkar på det sätt som vården kräver av patienter. För att vården ska kunna förändras så behöver samtal se annorlunda ut än vad som ofta tillåts i dagsläget och därför är kontot utformat med vissa villkor. Det är inte tillåtet att skriva vad som helst i kommentarsfältet, till exempel så kommer jag att plocka bort kommentarer som diskuterar människors erfarenheter från vården som hypotetiska tankeexperiment.

Kontot är ett försök att  bära vittnesmål, samtala och berätta om hur det är att behöva vård men inte vara önskvärd i vården. Det är ett försök att berätta om våra erfarenheter som oönskade patienter utan att vi ska behöva tåla gaslighting.

Det är stora ord och jag är rädd för att misslyckas totalt men jag vill försöka. Vill du berätta om dina erfarenheter av att vara en oönskad patient? Vill du veta mer? Gå till kontot och läs mer eller använd någon av länkarna här nedanför för att komma till en specifik postning. Välkommen att dela din berättelse.

 

Om kontot

Vad är en oönskad patient?

Etisk grund

Regler för kommentarer

Till dig som delar med dig av dina erfarenheter som oönskad patient

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s