Som patient finns ingen betänketid

Som patient finns ingen betänketid

Efter lite klagomålsdialog (som inte är dialog eftersom klagomålshanteringen i 1177 inte tillåter dialog utan bara ett klagomål och ett svar, sen får man öppna ett nytt ärende om man vill svara igen som patient) kan jag dra följande slutsats:

1) Den skriftliga meddelandefunktionen i 1177 kan inte användas för att föra dialog. För det används telefon och kan man inte prata i telefon pga sjukdomar/funktionsnedsättningar så kan man inte sköta sina ärenden själv. Vårdcentralen bedömer det som säkrare att diskussioner om nya symtom och vård sköts av min man än att jag skriver direkt själv, eftersom den skriftliga kommunikationen inte bedöms vara säker.

2) I vårdens värld så finns inte personer som har funktionsnedsättningar som kräver längre betänketid och därför har svårt för realtidskommunikation. Kommunicera skriftligt kanske kommer att gå när det finns en chatt, så att alla kan svara direkt. Att ha en perception som gör att man måste tänka efter för att få fram rätt svar finns inte.

Ja, jag klagar och vet att vi inte får klaga på vården nu under pandemin. Men grejen är att det här med att ha svårt för realtidskommunikation och behöva betänketid och en kommunikationsform som “finns kvar” så att man kan läsa igen medan man tänker är inget ovanligt. För patientsäkerhetens skulle så är det viktigt, eftersom många symtom och problem missas när den betänketiden inte ges (vilket oftast inte sker i realtidssamtal).

Jag klagar därför att jag är innerligt trött på att patientsäkerhet inte gäller den med perceptuella och kommunikativa funktionsnedsättningar.

Jag är arg för att försöken till dialog om kommunikativ tillgänglighet i vården sällan når fram och om ingen försöker öka den kommunikativa tillgängligheten så kommer det inte att bli bättre.

____

Fler inlägg på samma tema:

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s