Skyll inte skolans problem på funktionsnedsatta elever

Innehållsvarning: Det här inlägget innehåller grova former av ableism, till exempel mord.


Hej alla lärare, vi behöver prata om en sak. Jag läser om att ni har en orimlig arbetsbelastning och jag tror er. Ni är en grupp med förhållandevis höga sjukskrivningstal och givet hur kommuner runt om i landet inte alls satser på skolan utan ser till att hålla kostnaderna nere, så är det tyvärr väldigt väntat att ni får betala för det med er hälsa och möjlighet att göra ett bra jobb. Det här måste få ett slut och det är omedelbart.

Vad jag inte förstår är när jag ser lärare skylla skolans situation på funktionsnedsatta och/eller kroniskt sjuka elever. Det antyds eller sägs rätt ut att eleverna egentligen inte alls behöver anpassningar utan snarare behöver uppfostras till att skärpa sig. Jag ser påståenden om att det är funktionsnedsatta elevers föräldrar som har orimliga krav när vi kräver att skolan görs tillgänglig för våra barn. Det här gör mig när nog förtvivlad, av två skäl.

För det första är det inte funktionsnedsatta elever som har bestämt att skolan ska vara utformad som den är. Det är inte eleverna som har bestämt att lokaler, gruppindelning, undervisningsupplägg, lärartäthet, arbetssätt med mera ska se ut som det gör. Det är inte funktionsnedsatta elever som har bestämt att skolan ska vara så pass otillgängligt utformad som den är samtidigt som det finns för lite resurser, bland annat på grund av snålheten med tilläggsbelopp. Funktionsnedsatta elever är däremot tvingade av en märkligt tolkad skolplikt att gå till skolan, hur illa den än gör dem. Lärare kan byta jobb, även om det kan vara både svårt och ledsamt att behöva göra det. Det är en maktaspekt som inte får glömmas bort.

Det andra skälet till min förtvivlan är att genom att lägga skulden på funktionsnedsatta elever så förstärker ni den redan existerande negativa attityden som finns till funktionsnedsatta människor. Ni vet den där attityden som gör det möjligt att neka människor den assistans som vi behöver, så att människor blir utan mat, inte kan gå på toaletten eller till och med dör på toaletter. Samma attityd som gör det möjligt för föräldrar som mördar sina autistiska barn att få medkänsla och förståelse, i stället för att dömas som andra människor som mördar barn (läs på om filicide om ni inte tror mig, till exempel här och här). Den här attityden avhumaniserar funktionsnedsatta människor och där våra liv ses som mindre värdefulla än normfungerande människors.

Om vi vill åstadkomma förändring (och här säger jag vi för att jag hoppas att lärare, elever och föräldrar kan samarbeta) så bör skulden för den nuvarande situationen läggas hos den/de som har inflytande att förändra, det vill säga politiker. Det är helt enkelt både moraliskt riktigt och mer konstruktivt.

Så snälla lärare – sluta skyll skolsituationen på funktionsnedsatta elevers behov av anpassningar! Placera skulden där den hör hemma, så kanske vi kan samarbeta för att få en tillgänglig skola där både elever och lärare kan må bra och lära sig något.

Advertisements

One thought on “Skyll inte skolans problem på funktionsnedsatta elever

  1. Jag har sett lärare skriva att deras dåliga arbetsmiljö beror på att det finns elever med NPF i vanliga klasser. Lärare som säger att de med NPF ska gå i egna klasser, med lärare som har “rätt kompetens”, helt enkelt vara någon annans problem. Genom att inte gå i dessa imaginära extra bra klasser, förstör eleverna arbetsmiljön för lärarna som undervisar i vanliga (och stora) klasser. Som du säger har eleverna inget val utan tvingas till skolan. Problemet är enligt vissa lärare att eleverna tvingas till just deras klasser, inte tvånget i sig. Det låter som de skulle fördra att elever med NPF institutionaliserades.

    Liked by 4 people

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s