Om föräldraförsäkringen handlades som sjukförsäkringen

– Välkommen till Försäkringskassan, du talar med Eva

– Ja hej jag heter Kim. Jag har ansökt om föräldrapenning men har inte fått några pengar utbetalda. Har något blivit fel?

– Jag ser här att vi har beslutat att inte bevilja dig föräldrapenning

– Jaha, varför inte?

– Enligt de handlingar som har inkommit i ditt ärende så har du inte rätt till det.

– Va? Varför inte?

– Det är inte styrkt att du har barn

– Men, jag skickade in moderskapsintyget i mitten av graviditeten och ni ser ju att barnet är fött i och med att barnet har fått ett personnummer. Hur menar du att det inte är styrkt att jag har barn?

– Det stämmer att vi har fått in intyg men det innehåller inte tillräckligt med information. Det kanske till exempel har skett en förväxling på BB…

– Okej, men kan ni kontakta läkaren på BB så att hen får komplettera med de uppgifter ni saknar?

– Nej,  så ser inte vår process ut. Du får begära omprövning  och inkomma med nya intyg.

– Okej, men vilka uppgifter är det som måste komma med som saknades?

– Det ska din läkare veta

– Men hen visste uppenbarligen inte det eftersom intygen blev fel. Var kan jag hitta information om hur intyget ska fyllas i som jag kan ge till läkaren?

– Vår process ser inte ut så

Klick, samtalet avslutas.

 

Advertisements

One thought on “Om föräldraförsäkringen handlades som sjukförsäkringen

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s