Vems information ska räknas? Om patientkommentarer i journaler

Hur skulle du använda fältet för patientkommentar i din nätjournal? Vad behöver du skriva om i vården?

De frågorna fick jag tidigare idag och diskussionen som följde ledde mig till tankar om det jag har skrivit en del om nyligen – vem som får definiera sanningen i vården och vems information som värderas – men från ett mer tekniskt perspektiv. Det här inlägget kommer därför att handla om informationsmodelleringens roll i frågan om vems röst som räknas.

Jag jobbade under några år på en stor arbetsplats som vi kan kalla Myndigheten. Vi var cirka 7000 verksamma personer i organisationen och jag jobbade en del med att hantera information om varje verksam person. Som väntat så hade Myndigheten en telefonväxel och de som arbetade i växeln hade en databas att söka i för att kunna koppla de som ringde rätt. Den databasen var organiserad på sedvanligt sätt med olika fält för olika uppgifter så att det ska gå att göra effektiva sökningar. Ett fält skiljde sig från de andra i att det var ett fritextfält där det gick att skriva in det som inte hörde hemma någon annanstans, vi kan kalla det fältet för “slaskfältet” (obs, fiktivt namn). Det verkade vara bra att ha ett sådant fält, för ibland fanns det information som växeln behövde om en person men som de som designade och byggde upp databasen inte hade kunnat förutse och därför inte gjorde något fält för.

Problemet med slaskfältet var att den information som fanns där inte var sökbar. När någon ringde till växeln och bad att få prata med t ex inköpsansvarig på Avdelningen för höjdhopp (obs, fiktiva uppgifter) och telefonisten sökte på de uppgifterna så fick de bara fram personer där uppgifterna fanns inmatade i avsedda fält. Om det hade blivit fel och det stod i slaskfältet att personen var inköpsansvarig så dök det inte upp när telefonisten gjorde sin sökning. Det här skapade problem med nästan all information som lades i slaskfältet. Informationen blev otillgänglig och i förlängningen så blev mycket av det som matades in där irrelevant eftersom den oftast inte fyllde sitt syfte – att göra det möjligt för personer som ringde till Myndigheten att få tag i rätt person.

Genom att informationen lades i det icke sökbara slaskfältet så saknade den oftast praktisk betydelse, den räknades inte.

Någon kanske har listat ut vad det här har med rätten att definiera sanningen och nätjournaler att göra men för alla som inte har det så ska jag förklara.

Om en nätjournal ger patienter möjligheter att kommentera så hoppas jag att syftet är att den information patienten bidrar med i sin kommentar ska spela roll. Jag vill inte att det bara blir ett ett fält patienter kan skriva någonting i för att känna sig delaktiga men som ingen läser. För att den ska göra det så är det antagligen viktigt att informationen i journalen organiseras så att patientkommentaren behandlas som lika viktig som den information som vårdpersonal bidrar med.

Den behöver t ex vara sökbar och den behöver på andra sätt presenteras så att den bidrar till en förståelse för patientens mående och hälsosituation. Om patienten i sin kommentar anger symtomförändringar som t ex en läkare missade att få med i sina journalanteckningar så bör den informationen göras lika synlig som läkarens egna noteringar inför nästa vårdbesök. Det är också information som behöver kunna komma fram när en helt annan person tar del av patientens journal i framtiden.

Vems ansvar är det att den information patienter bidrar med värderas lika högt som vårdpersonals noteringar i journaler? Rimligtvis borde det vara beställarnas, dvs landstingens, ansvar. Det är upp till den som beställer utvecklingen av och/eller inköpen av journalsystem att ha klart för sig hur information ska värderas.

Det räcker antagligen inte med väl genomtänkt presentation av patientkommentarer för att patienters röster ska börja räknas men jag tror att det är en nödvändig del. Andra delar som förankring bland användare (patienter och vårdpersonal) och genomförande är lika viktiga men förtjänar helt egna inlägg.

Vad tänker du som läser? Är det realistiskt att tro att information i patientkommentarer någonsin kan anses lika viktiga som vårdpersonals anteckningar?

Advertisements

3 thoughts on “Vems information ska räknas? Om patientkommentarer i journaler

  1. Det här är så bra att det är otroligt att läsa! Självklart måste det bli så! Ska genast börja ifrågasätta vården på detta område!

    Like

  2. Jag skulle tycka det var bra, både som personal och sjuksköterska. På mitt jobb har vi patientenkäter inför utredningen och de är väldigt värdefulla.

    Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s