Även på Twitter blir läkaren symbol för sanningen

Jag fick igår bevittna något på twitter som jag önskade att jag hade sluppit se. Ett antal personer tyckte till om en situation som de uppenbarligen inte hade någon överblick över utan snarare endast hade sett delar av. Så långt var det ingenting nytt, twitter är fragmenterande till sin form och att det bidrar till problem med dialoger är knappast en hemlighet.

Det som gjorde situationen igår speciell var hur en del personer som jag inte hade väntat mig det från tog en oväntat aktiv roll i skådespelet. Människor som uppenbarligen inte hade sett alla privata meddelanden och mail som har skickats i frågan bidrog till att skapa en nidbild av en utsatt grupp. Människor som antagligen inte hade en aning om vad saken egentligen handlade om kallade personer som trots sin underordnade roll försökte kämpa för att bli lyssnade på för patetiska.

Av någon anledning verkar det vara väldigt svårt att förstå några patienters önskan om att vårdpersonal inta ska twittra om behandlingar de nyss utförde, inte ska göra anspelningar på BDSM nära inpå att ha poserat i arbetskläder, inte livetwittra från jouren och helt enkelt tänka på att patienter i psykiatrin är enormt utsatta. Hur det gick till när framförandet av de här synpunkterna blev till censur och ett hot mot yttrandefriheten vet jag inte och jag gissar att jag aldrig kommer att få veta. Jag har precis som de flesta andra givetvis luckor i min bild, jag har inte sett alla meddelanden och mail och tänker därför inte kommentera den ursprungliga händelsen mer detaljerat. Däremot vill jag dela med mig av en betraktelse.

Det som är slående med de konversationer jag fick se igår är hur de mönster som maktdynamiken i vården ofta följer upprepade sig på twitter. Ingen har någon helhetsbild utan alla har fragment och mellan fragmenten fyller var och en på med sådant som gör läkarens syn på saken till sanning.

Läkaren blir trovärdig, läkaren blir den som lyssnas på. När patienter framför sitt perspektiv anklagas de för att kräva att alla ska rätta sig efter dem. Patienter som framför vilka konsekvenser en läkares agerande kan få för en fruktansvärt utsatt patientgrupp  – psykiatripatienter – påstås göra sig själva till “självutnämnda patientföreträdare” av samma person som pratar om läkarkårens rätt till yttrandefrihet, något som för mig låter som att i mycket högre grad utnämna sig själv till företrädare för en grupp utan något formellt godkännande att representera den gruppen.

Det är lätt att förespråka patientdelakighet så länge det inte utmanar något utan bara är en bonus. När patienter gör anspråk på att få sina röster lyssnade på och en potentiellt subversiv situation uppstår visar det sig att patientdelaktighet inte bara är något enkelt och trevligt. I en situation som var en möjlighet att fundera över hur läkare förhåller sig till sin egen maktposition så föll ambitionerna om tillvaratagande av patienters kunskap platt.

Anna Odells fråga om vem som har rätt att definiera sanningen i vården är fortfarande aktuell. När det saknas information som utom allt (o)rimligt tvivel bevisar patientens påstående är det läkaren som görs till representant för sanningen.


 

Tidigare inlägg på samma tema:

Vill du bli skämtad om när du är som mest sårbar?

Det handlar om trovärdighet

Att uppleva maktlöshet men ändå vara överordnad

Hos Ett annat perspektiv finns inlägget Gränsen mellan yrkesliv och privatliv. (Jag vet att det är svårt)

4 thoughts on “Även på Twitter blir läkaren symbol för sanningen

  1. Det är många gånger som jag hört hur vårdpersonal säger att dom måste få “dela med sig av sin dag” precis som dom med andra jobb. Att dom måste få skämta precis som man skämtar om en kund i affären man jobbar i. Men det är så fel! Är det nödvändigt får man välja ett annat yrke.

    Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s