Frustrerande kommentarer del 5: Allt är jättebra

Nu är det dags för ytterligare en frustrerande kommentar som funktionsnedsatta barn och deras föräldrar får höra i kontakten med skolan och förskolan. Idag ska vi syna varför svaret “allt är jättebra” kan vara ett problem och hur den kommentaren kan hänga ihop med fenomenet fördröjd effekt.

Det är underbart att höra att ett barn eller ungdom har det jättebra i skolan, om det stämmer överens med verkligheten. Tyvärr är det inte alltid så. Att säga att allt är jättebra under nästan en hel termin för att mot slutet av terminen påpeka att eleven inte verkar nå adekvata kunskapsmål gör att eleven, skolan och föräldrarna har missat värdefull tid att göra undervisningen och alla andra sammanhang mer tillgängliga på. Vad som är ännu värre är dock när elever mår dåligt i skolan men det slätas över så ingenting görs. Någon tänker att det är bäst att avvakta och inte göra så stor affär av en elevs mående men för varje dag som eleven går till en skola som inte är tillgänglig så riskerar ohälsan att bli djupare. Det är inte okej att släta över någons lidande. Det gäller även funktionsnedsatta och sjuka barn.

En annan anledning till att den här kommentaren är riktigt problematisk är när den sägs utan hänsyn till de barn och ungdomar som håller ihop sig under dagen på förskolan/i skolan och sedan kraschar när de kommer hem. Fördröjd effekt, dvs att effekten av en aktivitet syns inte i stunden, är vanligt bland personer med NPF, smärttillstånd och en del andra tillstånd. Om en förälder berättar att ett barn mår mycket dåligt under kvällarna och att det knappt finns ork att äta efter skoldagen så är förskolan/skolan antagligen inte tillgänglig nog. Även om allt ser ut att vara bra under dagen. I de fall skolpersonal får vetskap om att barnet eller ungdomen rasar ihop under eftermiddagen och kvällen men fortsätter att säga “allt har varit bra” under dagen så undrar jag hur synen på ansvar ser ut. Är det bara det som syns i stunden som räknas?

Är det acceptabelt att barn i förskoleålder är så utmattade av förskolan att helgerna bara kan ägnas åt att vara hemma och leka för sig själv (trots att barnet egentligen skulle vilja göra andra saker) för att barnet ska orka med veckan? Är det acceptabelt att ett lågstadiebarn som egentligen vill umgås med sina syskon på kvällarna bara stänger in sig på sitt rum för att hen inte orkar prata? Är det rimligt att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får göra så stora avkall på sin fritid för att skolan slukar all ork? Jag anser inte det. Jag vill att även barn och ungdomar med sjukdomar och funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

När skolan struntar i den fördröjda effekten när en elevs skoltillvaro och eventuella anpassningar ska utvärderas så sviker skolan eleven. I synnerhet de barn och ungdomar som förmår bita ihop och dölja sina funktionsnedsättningar under dagen blir väldigt utsatta av okunskapen om fördröjd effekt. Samhällets syn på autister innebär att det ofta ses som ett framsteg att funktionsnedsättningen inte märks men antagandet mindre synligt = mindre funktionsnedsättning är en villfarelse. Om en elev har kämpat sig igenom en otillgänglig skoldag och sedan bryter ihop hemma så lider eleven.

Jag ser utbildning som någonting väldigt viktigt och just därför är det inte rimligt att förskolan och skolan ska sluka så mycket ork att det inte finns utrymme för ett liv utanför. Det är inte bra att behöva krascha ihop varje kväll. För risken är stor att barn och ungdomar som lever så nära gränsen till att kollapsa förr eller senare också gör det och att kollapsen blir riktigt djup. 

Uppdatering: Tankarna på vad det gör med barn och ungdomar att inte ha utrymme för fritid fick en fortsättning i inlägget Ingen fritid leder till hemmasittande?

Tidigare inlägg om frustrerande kommentarer är:

Del 1 “Alla barn är trötta efter en dag i skolan/på förskolan

Del 2 “Vi har anpassat”

Del 3  “Du måste sluta låta barnet bestämma allt”  

Del 4 “Hen kan väl inte ha bildschema hela livet heller?”

Advertisements

5 thoughts on “Frustrerande kommentarer del 5: Allt är jättebra

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s