Är jag värd vård?

De senaste åren har jag gått igenom tre stora utredningar i specialistvården plus ett antal mindre utredningar, provtagningar och tester av olika slag. Igår slog det mig hur konstigt det var under två av de större utredningarna.

Syftet med samtliga utredningar har varit att försöka få svar på vad sjutton det var som hände när kroppen och den mentala orken bara gav vika mer och mer, det var i alla fall vad jag trodde initialt. Jag trodde att meningen var att få svar på vad det var som hände och därefter se vilka behandlingsmöjligheter som fanns. Så här i efterhand inser jag att två av utredningarna inte alls handlade om det. De ledde förvisso till en del diagnoser och en viss ökad kunskap om min ohälsa men det primära målet från vårdens sida var att se om hälsoproblemen kunde avhjälpas på just den mottagning som respektive utredning gjordes på. För att se om jag passade in i deras behandlingsprogram.

I praktiken fick det konsekvenser som jag innan utredningarna inte var medveten om. För när frågeställningen fokuserade så mycket på om jag passade in i en redan utformad behandling eller inte så blev allt annat sekundärt. Ingen av utredningarna gav mig möjlighet att förstå hur den väldigt komplexa sjukdomsbild jag har funkar eller hur olika symtom hänger ihop och påverkar varandra. När det visade sig att behandlingsprogrammen inte passade mig så blev det väldigt besvärligt. Den första mottagningen hänvisade mig vidare till den andra så min sjukskrivande läkare skrev då en remiss till den rekommenderade mottagningen. Mottagningen som först utredde mig tog inget ansvar för att se till att jag kom rätt. När jag sen utreddes av den andra mottagningen och det visade sig att jag inte passade in i deras program så fick jag lite individuellt anpassad behandling och sen skulle de skicka mig vidare men de saknade rutin och skickade mig till en person som baxnade och undrade vad jag gjorde hos henne när jag väl kom dit. I mitt skick borde jag vara i specialistvården, tyckte hon.

Den smärtmottagning som gjorde den andra utredningen hade ett behandlingsprogram som var intensivt och krävde en mycket högre aktivitetsförmåga än jag hade och målet var att återgå i arbete. Det påverkade förstås utredningen väldigt mycket och många av de konstiga symtom jag hade (de ortostatiska problemen t ex) fick jag svar på i efterhand, när jag begärde ut min journal.

Det är en sak att använda återgång i arbete som en parameter när behandlingar utvärderas, det är en helt annan sak när det blir fokus för hela utredningen och behandlingen. Hade jag fått kunskap och behandling för t ex de ortostatiska problemen direkt och inte gjort mig själv sjukare för att jag inte visste hur jag skulle hantera problemen så hade jag kanske haft en helt annan aktivitetsförmåga och delaktighet i mitt eget liv idag. Om jag dessutom hade fått hjälp med att både förstå och på bästa sätt behandla och hantera interaktionen mellan mina sjukdomar och funktionsnedsättningnar så hade mitt liv förmodligen sett väldigt annorlunda ut.

Jag har skrivit en del om avhumanisering den senaste tiden och det här är ytterligare en av alla erfarenheter där samma tema återkommer. Den högspecialiserade smärtvården prioriterade de som hade störst chans att kunna återgå i arbete. Det var de som var värda den avancerade vården. Såna som jag, vi får klara oss bäst vi kan själva. För vårdcentralen vill ju inte veta av mig och sjukgymnasten får betala vite för att hon behandlar mig mer än 10 gånger per år. Jag har kroniska smärttillstånd som med rätt vård kan förhindras bli värre men den vården är jag inte värd. För jag återfår inte arbetsförmågan.

One thought on “Är jag värd vård?

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s