Frustrerande kommentarer del 1: Alla barn är trötta efter en dag i skolan

Jag funderar på att göra en bingobricka över allt barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar får höra av skolpersonal och omgivningen. Jag orkar dock inte göra det så jag tänker publicera kommentarerna med en förklaring till varför de är förfärliga, en kommentar per inlägg. För det är helt enkelt några sårande, provocerande, frustrerande och allmänt energisugande kommentarer som vi tydligen måste acceptera. För nåde den som fräser ifrån och förstör “samarbetet”.

“Alla barn är trötta efter en dag i skolan/på förskolan. Det är normalt”. Sägs gärna när ett barn inte mår bra på förskolan/i skolan och föräldrar och barnet självt påtalar att det behövs mer anpassning för att förskolan/skolan ska bli tillgänglig. Det finns så många problem med den här kommentaren att jag inte orkar redogöra för alltihop men vi tar de två mest uppenbara.

För det första, när ett barn med funktionsnedsättningar tvingas till en otillgänglig skola/förskola är den trötthet och annan ohälsa som följer inte på något sätt som vanlig trötthet. Konsekvenserna kan bli livslånga och förödande med utmattningar, depression, posttraumatiskt stressyndrom som några exempel. Har du som säger det här prövat på att vara gravt sensoriskt överbelastad dag efter dag? Eller har du testat hur det är att vara barn och leva med konstant smärta i kroppen som gör det svårt att koncentrera sig och ändå tvingas sitta i ett stökigt klassrum utan specialanpassad stol? Har du prövat hur det är att inte förstå hur dagen hänger ihop, att leva i ett konstant kaos men ändå anklagas för att vara omotiverad? (Ett lästips om du inte tror mig, googla begreppet “autistic burnout”.)

För det andra, vilken relevans har det om trötthet är normalt? Låt säga att det ansågs normalt att alla barn kom hem efter en dag på förskolan/i skolan och var så utom sig av övertrötthet att de inte kunde äta, inte prata, kanske började slåss, inte ville leva längre och förklarade att de hatade sig själv och omvärlden. Skulle det vara okej bara för att det var normalt? Det är förstås en värderingsfråga men om du som fäller den här kommentaren anser att det är acceptabelt bara för att det är normalt så har vi väldigt olika värderingar och jag är helt ointresserad av att få dina värderingar utsmetade på mig och mitt barn.

Ibland kommer nog normalitet in i begreppet av ren slentrian, utan någon genomtänkt baktanke men ibland ligger det verkligen något riktigt sunkigt i det. Det finns nämligen en lång tradition av att barn med t ex NPF ska göras normala. Målet med ABA (TBA på svenska, dvs tillämpad beteendeanalys) som behandlingsmetod var länge att göra autister “indistinguishable from peers”, alltså att de inte skulle märkas på dem att de var autister. De skulle passera som normala. Oavsett hur illa det gör människor att tvingas försöka framstå som normala. Det finns vuxna med posttraumatiskt stressyndrom efter den typ av behandling, vilket är viktigt att känna till. (Jag har källor som jag skulle kunna ange men jag är för trött och en enkel googling räcker för att bekräfta att det här fortfarande är verklighet på många håll.)

Det var den första frustrationskommentaren i vad som kanske blir en inläggsserie. Det här skrivs i ett ögonblick av frustration och jag hoppas att t ex skolpersonal ska läsa och reflektera. Har du synpunkter? Välkommen att dela med dig i kommentarsfältet.

Advertisements

8 thoughts on “Frustrerande kommentarer del 1: Alla barn är trötta efter en dag i skolan

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s