Ableismöverdos

Jag är fysiskt illamående just nu och inte bara av överansträngning utan för att jag inte orkar smälta mer av vad jag ser omkring mig. Låt mig ge er ett litet axplock:

  1. Lagförslag om att tvångsomhänderta barn pga att de är autistiska.
  2. Skolor och privatpersoner som inte kan ett dugg om autism (eller någon slags NPF) som orosanmäler till Socialtjänsten i stället för att ta reda på fakta.
  3. Personer hos Socialtjänsten som ska utreda dessa orosanmälningar som inte heller kan något om autism.
  4. Tidningar och annan media som skriver om NPF men nästan alltid ur ett professionellt ovanifrån-perspektiv. Det talas OM personer med NPF, inte AV eller MED oss.
  5. En renodlad NPF-tidning har artiklar om stödinsatser för personer med NPF men ingen person med NPF får vara med och uttala sig om sin erfarenhet av stödinsatsen.
  6. Professionella så kallade NPF-kunniga som inte själva säger ifrån och kräver att även de berörda personerna, dvs personer med NPF, ska få komma till tals i artiklar om olika stödinsatser.
  7. Personer som talar om oss ges tolkningsföreträde och deras ord väger tyngre än våra egna.
  8. Skolinspektionen uttalar sig om hur våld mot barn kan vara okej. Tidningen som gör intervjun verkar inte ha pressat personen som intervjuats utan ger intryck av att tro att den förhåller sig neutralt genom att bara återberätta det som sägs.
  9. Konstanta påminnelser om hur det så kallade “stödet” som många verkar tro att vi får hittills mest har inneburit stjälp och sämre hälsa för hela familjen.
  10. Ett fackförbund för lärare delar texter om helvetesföräldrar och ouppfostrade barn samtidigt som barn och ungdomar med funktionsnedsättnignar tvingas till otillgängliga skolor, mår dåligt och till slut inte kan gå till skolan.

Jag orkar inte mer idag. Som förälder med NPF själv och ett barn med NPF så vill jag vissa dagar bara fly någonstans dit omvärlden aldrig kan komma åt oss så vi kan leva utan den konstanta skräcken för vad som kan hända oss om någon okunnig person får för sig att börja tycka till om vårt liv. Som den förälder som tilldelas rollen som mamma så är jag så innerligt trött på att ofta ses som onödigt orolig (i stället för kunnig eller respektfull mot mitt barn). Det är inte att vi båda har NPF och funkar som vi gör som jag vill fly från, jag vill bara fly bort från en värld som uppenbarligen inte anser oss ha tillräckligt människovärde för att åtnjuta mänskliga rättigheter.

Advertisements

One thought on “Ableismöverdos

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s