Bildstöd är ingen genväg för att slippa konfronteras med dina egna värderingar

Med anledning av en artikel i Special Nest  har Propinqua och anarkoautism skrivit varsin text om bildstöd, med fokus på artikeln. Det är två jättebra texter som jag verkligen rekommenderar alla att läsa. Artikeln och texterna fick mig att tänka på ett evigt återkommande tema när det gäller olika former av stöd till personer med NPF: avsaknad av maktperspektiv.

Jag sitter på dubbla roller. Dels gör jag visuellt stöd till mig själv och dels gör jag det till mitt barn. Att göra visuellt stöd till mig själv handlar t ex om att använda skriven text och symboler i kalender, att göra-lista, i uppmärkning av min egen garderob, att rita tankekartor, göra ganttscheman och en massa annat. Det är jag som bestämmer helt och hållet vilket slags visuellt stöd jag vill ha och det används enbart för att spara energi och göra tillvaron lättare.

När jag gör visuellt stöd av olika slag till mitt barn finns det en helt annan maktdimension med. Jag är förälder och har makt över mitt barn och hur mycket vanmakt jag än kan känna i vissa situationer så är jag alltid överordnad. Jag har klara värderingar som säger att den makten inte får missbrukas och det innebär att bildstöd aldrig får användas för att dressera fram lydnad. Syftet med bildstödet till mitt barn är att göra vardagen lättare och mindre stressfylld, att tydliggöra vad som ska hända och framför allt att ge barnet större möjligheter till delaktighet. Att bildstöd fungerar för det ändamålet beror på att mitt barn har lätt för att kommunicera med bilder, en person som inte har det kan snarare bli stjälpt.

Det jag försöker säga är att bildstöd är som så mycket annat stöd till personer med NPF. Om det blir kränkande eller om det tillvaratar personens egna tankar, känslor och intressen beror på hur det utformas. Om perspektivet är neurotypt och personens egna tolkningar av sig själv inte lyssnas på så kommer nog varken bildstöd eller något annat hjälpmedel att ge personen som det är tänkt att hjälpa mer autonomi, bättre hälsa eller bättre livskvalitet. Till syvende och sist så är det grundläggande värderingar, respekt och kunskap som avgör om det blir hjälp eller stjälp.

P.S. Om du är intresserad av hur bildstöd i vardagen för ett förskolebarn kan se ut kan du klicka här för att läsa om hur det används hemma hos oss.

P.P.S. Skulle det vara intressant att läsa om hur jag använder olika former av visuellt stöd till mig själv?

 

5 thoughts on “Bildstöd är ingen genväg för att slippa konfronteras med dina egna värderingar

  1. Det skulle vara mycket intressant att läsa om hur du använder visuellt stöd till dig själv, tycker jag. Den typen av stöd som nämndes i artikeln fungerar inte för mig, men jag tror att jag kan bli hjälpt av att ha stöd i form av ord och bilder som jag väljer själv och som alltså inte ska användas för att kommunicera.

    Like

  2. Jag skulle gärna läsa om hur du använder dig av bildstöd. Vill gärna se mer om det utifrån något annat perspektiv än pedagoger-som-använder-bildstöd-för-att-dressera-autister. Och inget perspektiv kan vara mer relevant, än någon som själv använder sig av det.

    Liked by 1 person

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s