Vad är en vårdskada?

Var drar vi gränsen för vad som klassas som en vårdskada? Hur värderar vi försämring som orsakas av utebliven eller felaktig behandling? Jag ser ibland resonemang om vårdskada som antar att det är något enkelt att definiera och vill därför ge er följande scenario. Om du som läser är verksam i vården, fortsätt gärna att läsa och kommentera då jag verkligen försöker förstå vårdpersonals perspektiv.

Ponera att en person insjuknar i ett tillstånd som kraftigt påverkar vardagen i termer av möjligheten att arbeta, vara förälder, ha fritidsintressen mm. Personen blir sjukare och sjukare med plågsamma symtom som t ex smärta, svimningar och stora kognitiva svårigheter. Personen bedöms efter ett antal månader ha diagnoserna x och y, även om en person i primärvården redan tidigt tar upp frågan om en tredje sjukdom, z. Ponera nu att två olika mottagningar i specialistvården inom loppet av ett par månader uttrycker att den ena diagnosen, x, kanske inte stämmer utan att vissa symtom pekar mer mot z. En av läkarna ser till och med att personens tidigare sjukdomsbild starkt pekar mot sjukdom z. Ändå görs ingen vidare utredning för om det är x eller z utan personen skickas vidare i vården med de ursprungliga diagnoserna x och y, trots att behandling för sjukdom x kan göra sjukdom z värre.

Åren tickar på och personen blir inte alls frisk från x som förväntat utan tvärt om sjukare och sjukare ju mer behandling för x personen får. Personen utreds för ett fjärde tillstånd, a, som konstateras men behandlingen av a förvärrar hälsan och den behandlande läkaren är perplex inför personens reaktion på behandlingen. Reaktionerna på medicin och övrig behandling är inte som de brukar vara för patienter med a. En tredje person, en specialist på y, väcker efter ett tag frågan om z igen, helt oberoende av de andra. Fem år efter insjuknandet görs en ny utredning som fastslår att det är z och inte x. Personen har alltså z, y och a. Hen har då spenderat fem år på behandlingar som har gjort hen sjukare och personen är nu sängliggande med plågsamma symtom stora delar av dygnet de flesta dagar. Hade rätt diagnos ställts i tid hade förloppet kunnat bromsas avsevärt.

Skulle det här klassas som vårdskada? Vårdpersonalen har följt rutiner för behandling av de konstaterade tillstånden men vems ansvar var det att initiera en utredning för att ta reda på om det verkligen var x eller z?

Definitionen av vårdskada är enligt patiensäkerhetslagen

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som

1. är bestående och inte ringa, eller

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Vår patient har inte avlidit men fått sitt liv kraftigt påverkat. Det är svårt att veta hur mycket sjukdomen hade förvärrats även utan felaktig behandling men det är högst sannolikt att den hade kunnat bromsas.

Ur mitt patientperspektiv är det en vårdskada och jag undrar hur du som arbetar i vården ser på det. Skulle du klassa det här som vårdskada? Ni andra patienter, ser ni det som en vårdskada?

 

Advertisements

7 thoughts on “Vad är en vårdskada?

 1. Utan att ha någon egen erfarenhet av något sådant, så skulle jag säga att jag håller med dig och att det helt klart är en allvarlig vårdskada, enligt definitionen du ger. Hur patientens tillstånd hade utvecklats i ett annat scenario går inte att veta, men även om hen hypotetiskt hade blivit sjukare även om vården hade gjort allting rätt så tar det inte bort vårdens ansvar i det faktiska scenariot, där försämringen orsakats av vårdens felaktiga agerande. Annars kan vilket brott som helst försvaras med att ingen kan veta säkert, att inte samma resultat hade uppnåtts även utan den brottsliga gärningen. Den mördade kanske skulle dö snart ändå, den som blev rånad hade bara spelat bort alla pengar på kasino. Detta minskar inte mördarens eller rånarens ansvar.

  Liked by 2 people

  1. Ja, jag håller med dig om att det vore konstigt att anse att det inte är en vårdskada baserat på att det inte går att veta exakt hur sjukdomen hade utvecklats med rätt diagnos och adekvat vård. Tyvärr är det ingen som jobbar i vården som har kommenterat här eller på twitter, det är synd för jag hade gärna fått professionellas perspektiv.

   Like

 2. Om jag skulle ha varit engagerad i vården av personen så skulle jag lätt vilja rapportera avvikelse/anmäla till IVO, så att det blev utrett.

  Men jag är ju inte läkare, så jag får inte sätta diagnoser. Vet inte om jag hade resonerat annorlunda om jag varit läkare (hoppas inte).

  Liked by 1 person

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s