Ableism är inget krav

Höstträd utanför Södersjukhuset
Höstträd utanför Södersjukhuset.

Tänk om vi levde i en värld där

… det inte var en tragedi att få ett autistiskt barn eller ett barn med någon annan funktionsupusättning som inte motsvarar normen.

… där funktionsnedsättningar självklart kompenserades med adekvata hjälpmedel och kunskap om strategier för att leva ett gott liv.

… där människors olika sätt att funka och olika hjälpbehov inte värderades.

… där behov av hjälp och stöd innebar att självklart få det för att kunna leva ett gott liv.

… där behov av hjälp och stöd aldrig påverkade en persons trovärdighet och människovärde.

… där ohälsa som en följd av otillgänglighet inte existerade men om det undantagsvis inträffade alltid medförde att personen både fick vård för själva ohälsan och att otillgängligheten åtgärdades.

… där det var självklart att en person som behövde hjälp i vardagen också har styrkor.

… där vård och skola hade kompetens, rutiner och lokaler för att möta alla människor, oavsett funktionalitet.

 

Advertisements

2 thoughts on “Ableism är inget krav

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s