Diagnos: funktionalitetsöverraskning

Under mina omfattande fältstudier i vad det innebär att vara patient har jag noterat ett fenomen som förtjänar uppmärksamhet. Fenomenet innebär att den person jag möter i vården blir oerhört häpen och överraskad när hen får veta att jag funkar som jag funkar. Själva överraskningsmomentet verkar delvis bestå av att just jag inte förväntas funka så som jag funkar men även av att ingen människa förväntas funka så.

Den funktionalitet som verkar överraska är att jag inte kan hålla mig i upprätt position för länge utan att få häftiga reaktioner både direkt och ett par timmar senare. Svårigheter att sitta i möten, stå och gå är överraskande. Den andra funktionalitetsaspekten som väcker förvåning är svårigheter med administration och koncentration, närmare bestämt att jag faktiskt inte mäktar med att försöka samordna olika specialistinstanser med en vårdcentral som inte meddelar mig något om jag inte drar det ur dem. Sedan ska vi inte glömma en perception där bearbetning av ljudintryck är energimässigt kostsam och fördröjd vilket leder till mental överbelastning när jag måste lyssna och prata för mycket. Den sista och mest förvånande delen av min funktionalitet är att jag orkar så pass lite som jag gör och att alla former av att pressa och försöka skapa mer energi genom aktivitet har totalt misslyckats och bara gjort aktivitetsnivån ännu lägre. Det är inte möjligt att ta in som koncept att jag inte kan orka mer än jag gör genom träning i olika former. Låt mig därför presentera fenomenet funktionalitetsöverraskning.

Hur yttrar sig fenomenet? För att säkert kunna ställa en korrekt diagnos för funktionalitetsöverraskning bör följande kriterier observeras:

  • Personen vidtar icke verklighetsförankrade åtgärder, t ex att remittera till en mottagning som ligger så pass långt bort att patienten kommer att ha yrsel och svårt att prata när hen kommer fram eller uppmanar patienten att ringa till en läkare och be henom att ta blodprov knackelibang, utreda åkomma kolijox och för säkerhets skull ta ställning till undersökning kuckelimuck.
  • Personen interagerar med patienten under former som patienten pga sin funktionalitet inte kan hantera tillfredsställande, t ex ringer inte på bokad tid utan dagen efter och fortsätter prata trots att patienten meddelar att hen befinner sig på bussen där det också råkar finnas en föreskolegrupp och inte kan tänka och har svårt att få fram vad hen menar.
  • Personen ger oapplicerbara råd, t ex “ta en promenad när du börjar bli yr i huvudet av alla ljud”
  • När personen verkligen börjar ta in hur patienten funkar ses en vidöppen mun där hakan är farligt nära golvet i kombination med uppspärrade ögon. I det här stadiet bör personen omedelbart få stöd från kolleger för att undvika att ta ut sina överrumplande och överväldigande känslor på patienten.

Funktionalitetsöverraskning ses ofta i kontakten med patienter med funktionalitet som på ytan ser ut att följa normen och en trolig förklaring till fenomenets förekomst är avsaknad av patientperspektiv i utbildning samt otillräckliga kunskaper om funktionalitet och makt. Det kan inte uteslutas att det historiska arvet av en vårdkultur där patienten ses som den minst vetande om sig själv spelar en viss roll.

Behandlingsrekommendationer är i dagsläget träning i att ta andra människors perspektiv samt ökad kunskap om funktionsmaktsordning under utbildning till samtliga vårdyrken. Kontakt med patientföreningar främjar medvetenhet om repertoaren av människors olika funktionssätt och rekommenderas därför.

#människanbakom är en samling berättelser för att synliggöra människorna i sjukskrivningsstatistiken. De som det ofta talas om men mindre ofta talas med. Dela gärna med dig av din berättelse i kommentarsfältet, i en egen blogg, på Twitter, Facebook, Instagram eller någon annanstans som passar dig.

Advertisements

5 thoughts on “Diagnos: funktionalitetsöverraskning

  1. Så bra skrivet! Det är visst väldigt förvirrande när funkisar är funkisar på fel sätt. En ska antingen kunna göra allt eller ingenting, vara bra på allt eller inget, alltid kunna tala eller inte kunna tala alls. Samtidigt som en bara får ha svårt för en sak i taget. Det är ju viktigt att en kan följa alla Goda Råd.

    Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s