Funkofob arbetsmarknad

Det har varit en del prat om Samhall och satsning på att få ut fler personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet. I regeringens åtgärdspaket nämns även satsningar på arbetsmiljö som en del i att minska sjukfrånvaron. Det som slår mig är tystnaden om hur funkofob arbetsmarknaden generellt sett är. Samhall i all ära men personer med funktionsnedsättningar är knappast en homogen grupp som alla kan jobba på Samhall. (Det är också besynnerligt att satsa på att få ut fler personer med funktionsnedsättnignar i arbetslivet men försämra assistansen så att människor ofrivilligt hålls borta från t ex arbete.)

När det gäller barn går inkluderingsvågen våldsamt fram, alla särlösningar anses vara exkluderande och alla ska inkluderas i den ordinarie skolan. När det gäller vuxna med en funktionalitet som inte motsvarar normen är det tvärt om. Arbetsmiljöproblem är en sak och utestängningen av personer med normaavvikande funktionalitet är något annat. Hur vore det om vi såg funkofobi på arbetsplatser som ett arbetsmiljöproblem?

Precis som barn blir s k hemmasittare, dvs de blir utmattade och deprimerade när skolan är otillgänglig så är det inte orimligt att tänka sig att det händer vuxna också. När vi ska kompensera för nedsättning av vissa förmågor för att arbetsplatser är otillgängliga så att vi får anpassa ihjäl oss blir vi sjuka. Sensorisk hyperkänslighet går t ex sällan väl ihop med den väldigt intrycksintensiva miljön som ses som självklar på många arbetsplatser.

Även om jag ofta blir frustrerad av skoldebatten eftersom den förminskar vilket enormt arbete som krävs för att göra skolor tillgängliga för elever med t ex NPF så pågår debatten i alla fall. När det gäller vuxna med NPF så pratas det väsentligt mycket mindre om vilket ansvar alla arbetsgivare borde ha för att inte vara funkofoba. Hänger det ihop med det jag skrev nyligen om att ingen känner en autist och det anarkoautism skrev igår om att autister infantiliseras?

Advertisements

2 thoughts on “Funkofob arbetsmarknad

  1. Apropå Samhall… läste häromdagen om hur de gått mot att ställa allt högre krav på sina anställda. http://www.dagensarena.se/magasinetarena/en-ny-samhallsklass/
    Till exempel finns det inte längre någon plats för utvecklingsstörda, som tidigare kunde få jobb där. En följd av bland annat politiska beslut, regeringen har minskat på statliga bidrag och infört vinstkrav. Tidigare var Samhalls syfte att erbjuda sysselsättning till personer som annars inte fick jobb, men nu plockar de ut de mest produktiva funkisarna och utnyttjar dem i vinstsyfte. Det finns ett begrepp som jag sett användas i ableismforskning som beskriver detta, det kallas för “ekonomisk ableism”. Vinstdrivande företag utnyttjar funkisar som billig arbetskraft. De kan betala lägre löner och/eller få bidrag, och de kan ofta generera “goodwill” för att de är så snälla som exploaterar människor som ingen annan är intresserad av. Var något företag för ett tag sedan som jag inte minns namnet på som hade som affärside att anställa autister för arbetsuppgifter som faktiskt var lämpliga för dessa autister. Så kunde de ta ut maximalt med lönebidrag som betalade det mesta av de anställdas orimligt låga löner, samtidigt som de framställdes som godhjärtade filantroper eftersom de ANTÄLLDE HANDIKAPPADE… Men kapitalismen är av någon anledning inte så smart när det gäller detta. Är i alla fall mitt intryck, att vi inte ens anses värda att utnyttja.

    Like

    1. Jag läste precis den här artikeln (som också handlar om Samhall och det du beskriver) som verkligen belyser bristen på kopplingen mellan arbetsmiljö och funkispolitik http://www.dagensarena.se/innehall/urartad-arbetsmiljo-for-samhallanstallda-pa-mat-se/ . Människor med funktionsnedsättningar behandlas så fruktansvärt illa i stora delar av världen och det är som att många människor på maktpositioner i Sverige faktiskt inte kan se att det är illa även här. Att skola, vård och arbetsmarknad verkligen är ett helvete för många pga genomgripande funkofoba strukturer.

      Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s