Förslag för att förbättra vården

Här kommer en sammanställning av idéer för en förbättrad vård som har dykt upp i mitt huvud:

 1. Ge husläkare på vårdcentraler tid och ersättning för att läsa på om sällsynta diagnoser så att det inte blir en förlust att ha patienter med ovanliga tillstånd.
 2. Styr upp vårdcentralernas förmåga att ta emot multisjuka patienter genom projektledningskompetens. Krävs troligtvis MYCKET mer än att skicka personal på någon projektledningskurs utan inrätta en helt ny profession.
 3. Utveckla och implementera strategier för patientkommunikation vid t ex remissförfaranden. Se till att patienter och remitterande mottagningar får korrekt och samstämmig information genom remissbekräftelser.
 4. Var tydlig i förväg med vad som förväntas av patienter vid ett vårdmöte.
 5. Utveckla rutiner och verktyg för att kunna ge multisjuka patienter vård även på specialistmottagningar. Det är t ex en realitet att en neuropsykiatrisk mottagning saknar hiss och förutsätter att alla patienter kan sitta upp och koncentrera sig flera timmar. För personer med smärtproblematik innebär det att vården inte blir tillgänglig.
 6. Använd teknik! Om en patient har lättare att uttrycka sig i skrift än i tal så nyttja det och skapa säkra tjänster (typ hälsokonto) för skriftlig kommunikation. En annan patient kanske har behov av att ses oftare. Vissa patienter kan sköta en hel del monitorering själva och ha avstämningar via telefon/skriftligt/videosamtal. Ta avstamp i vad patienten har lättast för och utforma kommunikationen därefter. För multisjuka/funktionsnedsatta patienter så kommunikationen en stor del av vården, inte en bisak.
 7. Målgruppsanpassa! Lokaler, undersökningar, kpmmunikation, processer. Ha inte ett väntrum med bara pallar utan ryggstöd på en smärtmottagning, risken finns att patienterna är så färdiga av smärta när vi ropas att vi inte kan koncentrera oss.
 8. Ha meningsfulla möten som ledstjärna, sträva efter att minimera tomma möten och icke-möten.
 9. Skilj på att lyssna på patientens berättelse och att lägga ansvar på patienten att utbilda dig som jobbar i vården. Det är vårdpersonalens ansvar att läsa på och utbilda sig om vad sjukdom X är, inte patientens. Att lyssna på patientens berättelse är att sätta sjukdomen i patientens livssammanhang och aktivt relatera till värderingar, önskemål, resurser, livssituation och hur tillståndet påverkar just den specifika patienten.

Eftersom jag är genomfrustrerad på vården så har jag många fler idéer men jag börjar så här, fortsättning förljer!

Advertisements

2 thoughts on “Förslag för att förbättra vården

 1. 😍 tack finaste, så skönt att läsa dina kloka kommentarer och känna att det är mittiprick. Samt att du delar med dig, känns fint att du orkar och kan sammanfatta dina tankar känslor och funderingar!

  Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s