En landsomfattande diskriminering som gör barn sjuka

I natt när jag låg sömnlös dök den här artikeln upp. Jag hade varit på IKEA under dagen och blivit påmind om hur det är att ha en perception som reagerar häftigt på ljudliga miljöer med många människor och sorl. Så passande att då läsa om alla de barn som också är filterlösa som tvingas försöka koncentrera sig och fungera i en stor klass. Med en ljud- och intrycksnivå som blir ungefär som IKEAs resturang med barn som tappar bestick, gråter, stolar som dras över golvet och vuxna som pratar i takt med ljudet av pipande telefoner. Författarna skriver:

Konsekvenserna av det som pågår är per definition en strukturell och landsomfattande diskriminering av elever med annorlunda kognitiv inlärning. Förutsättningarna för en inkluderande skola är långt ifrån uppfyllda, men i dagsläget hindrar inget kommuner från att använda termen för att maskera rena besparingar, vilket sker på bred front och i enlighet med skollagens uttolkning gällande tilläggsbelopp. Systematiskt monteras stödet ner och skolsituationen för elever med osynliga kognitiva funktionsnedsättningar befinner sig närmast i fritt fall.

Det sker en permanent utslagning av 13 procent eller 12700 avgångselever från grundskolan varje år. Det är fler än hela befolkningen i Trosa. Uppskattningsvis har hälften neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utanförskapets pris kommer att uppgå till miljarder, men det är också skandal att dessa barn offras för maktkamp och prestige.

Medierna svämmar över av vittnesmål från de drabbade vilka inte inskränker sig till barnen och familjerna, utan till klasskamrater, lärare och rektorer i den skola som skall svälja barn med skiftande behov men utan fungerande verktyg eller resurser. Riksförbundet Attention gör enkätundersökning efter enkätundersökning: hälften av deras medlemmar vill inte gå till skolan, en majoritet av föräldrarna hinner inte jobba och många är både sjukskrivna och utförsäkrade. Gruppen barn som över huvud taget inte går till skolan ökar stadigt. En majoritet av Autism- och Aspergerförbundets 13600 medlemmar når inte gymnasiebehörighet trots att autismspektrumtillstånd inte har något att göra med begåvning.

Det är förfärligt provocerande att läsa om alla som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, om hur kostnaderna för den här gruppen skenar och om utförsäkringar som finns kvar utan att arbetslivet förändras. Det är ännu mer provocerande när vi också har den skolsituation vi har för barn med normavvikande behov. Alla de barnen får lära sig att det är helt rimligt och acceptabelt att gå till en plats som sliter dig sönder och samman av stress varje dag. Att en fungerande vardag är något andra kan ha men aldrig du. Har du normavvikande behov kan du med hänvsining till skolplikten tvingas till en tillvaro som du blir sjuk av. I inkluderingens och okunnighetens namn. Hur ska de barnen kunna må bra i framtiden när vi gör dem sjuka av stress redan som barn? Hur ska alla de barnen och ungdomarna kunna utforma en fungerande tillvaro som vuxna när vuxenvärlden berövar dem rätten till utbildning och hälsa?

Tack till författarna i nätverket Barn i Behov. Du kan läsa hela artikeln här.

Advertisements

2 thoughts on “En landsomfattande diskriminering som gör barn sjuka

    1. Det tror jag med. Det finns många vittnesmål från både skolpersonal och elever om hur omstrukturering och insatser som är nödvändiga för de filterlösa barnen skapar en bättre miljö även för dem som klarar sig även utan insatserna. Jag har tyvärr ingen forskning att hänvisa till just nu men jag hoppas hitta det för det är en viktig del av skoldebatten generellt.

      Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s