Vårdförbundet om behovet av och utmaningen i personcentrerad vård

Här kan du läsa vad Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, har att säga om personcentrerad vård. Ribeiro skriver bl a


I dag slösar vi med vårdens resurser sett ur många olika perspektiv. Bland annat genom att inte arbeta på ett sätt där patienten involveras. Det är också ett stort slöseri, både med resurser och med mänskliga värden, att vården inte håller samman, utan agerar som om varje möte med patienten vore det första. Vården har också mycket svårt att tillvarata den stora kunskapsutveckling som skett inom våra professioner de senaste 25 åren.

och

Skiftet till att arbeta personcentrerat är en stor möjlighet men också en stor utmaning eftersom det förändrar hela arbetsordningen i vården. Vi behöver bland annat ifrågasätta vår syn på tid. Vi jagar tid som om det är en negativ kostnad när mötet med patienten behöver systematiseras och ges tillräcklig tid. När tiden satsas i början, sparas stora resurser längre fram i vårdkedjan.

En bra sammanfattning om både hur viktigt det är att förändra vården men också vilken utmaning det innebär.

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s