Läkning från utmattningssyndrom del 7: Kunskap och sammanfattning

Det här är det sjunde och sista inlägget i en serie som ursprungligen skrevs när jag trodde att jag hade ett utmattningssyndrom. I dagsläget verkar det snarare röra sig om sjukdomen ME/CFS och de strategier som tas upp gör mig inte frisk, däremot förhindrar de att sjukdomen blir värre och gör att jag ändå kan leva ett gott liv. Samtliga inlägg finns under etiketten läkningsskolan.

Sent omsider kommer den sjunde och sista delen av läkningsskolan. Från början var tanken att den här delen skulle handla om hur viktigt det har varit för mig att förstå hur utmattningen fungerar och vilken kunskap det är som har varit avgörande. Så kommer det inte att bli delvis för att jag inte kan välja ut vilken kunskap som är viktigast men framför allt för att jag har en stor kunskapslucka och alla tidigare försök att skriva det här inlägget har medfört att jag har känt mig otroligt fejkad och som att jag ger sken av att kunna något jag egentligen inte kan.

Det har varit och är viktigt för mig att förstå utmattningens mekanismer och därför gör det mig så väldigt frustrerad att det finns så många oklara pusselbitar. Pusselbitar som handlar om att jag är utmattad till en grad som vårdpersonal (och andra) oftast inte kan ta in, som om det inte går att föreställa sig att någon kan vara så belastningskänslig som jag är. Hur kan det vara så? Och hur hänger allt egentligen ihop?

Jag tänker oftare och oftare att utmattningssyndrom är ett missvisande ord för min ohälsa utan använder mer och mer begreppet belastningskänslig (tack Livets bilder för ordet) då det säger mer om vad som är problemet. Jag har förvisso fortfarande ett utmattnignssyndrom men det är bara en del i pusslet medan begrepp som central sensitisering, belastningskänslighet, fördröjd effekt, stimulanskänslighet, smärtlatens och överbelastningssymtom är mycket mer centrala idag. I dagsläget tänker jag heller inte så mycket på när det här utmattnignssyndromet ska läka utan jag tänker mer i termer av att långsiktigt kunna öka min aktivitetsförmåga i den livssituation jag har.

Sammanfattning av läkningsskolan

För att knyta ihop läkningsskolan så gick den ut på att återhämtning är den avgörande faktorn för min del. Ingen läkning, anpassning, utveckling eller nyorientering utan återhämtning. Återhämtningen är en viktig del i aktivitetsbalansen som jag varje dag jobbar på att uppnå. Jag jobbar hårt för att kalkylera min energi och planera min energiåtgång så att jag aldrig ska ta i mer under dagen än att jag klarar av att återhämta mig under natten. Pacing, dvs att vila ofta och göra minsta möjliga aktivitetshöjning i taget är ledord. För att få mer utrymme i aktivitetsbugeten anpassar jag mitt hem så att dagliga aktiviteter ska slita så lite som möjligt på mig, både vad gäller den mentala tröttheten och den fysiska orken och smärtan.

Sömn är förstås en väldigt viktig komponent eftersom det är en så viktig källa till återhämtning. Sömnens kvalitet är tätt ihopkopplad med aktivitetsbalansen under dagen på flera sätt och för att lära mig var mina gränser går så bloggar jag som en form av mycket begränsad arbetsträning. Bloggen är också ett viktigt verktyg för att lära mig mer och reflektera kring strategier och mående. Eftersom vården är organiserad som den är och det inte finns någon som har en god helhetsbild och kan hjälpa mig förstå hur mina sjukdomar, funktionsnedsättningar och besvär hänger ihop är det nödvändigt att jag själv gör det jag kan för att skapa en helhetsbild av min hälsosituation.

Synpunkter?

Jag väljer att skriva det här inlägget och avsluta läkningsskolan eftersom många som surfar till den här bloggen läser just de inläggen. För mig har det hänt mycket sedan de tidigare inläggen skrevs och jag har bytt perspektiv på min hälsa och fokuserar idag på andra mål än att läka och bli frisk. Jag är ändå väldigt nyfiken på vad du som läser tänker. Är det något du saknar? Gav inläggen dig någonting? Har du helt andra perspektiv?

Tillräckligt med kunskap

Med det sagt så vill jag ändå avsluta det här inlägget med att poängtera hur otroligt viktigt jag tror att kunskap är för fler än mig för att komma vidare från konstaterad utmattning till något annat. Som många gånger tidigare rekommenderar jag Livets bilder som informationskälla för den som vill veta mer om utmattningssyndrom, i synnerhet i relation till smärta men även mer allmänt.

Advertisements

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s