Psykolog som vägrar använda det pronomen patienten identifierar sig med

Både Dagens medicin och ETC  skrev igår om psykologen som vägrade använda de pronomen om en patient identifierade sig med. Patienten var transperson och som psykolog bör man känna till att det är en väldigt utsatt grupp i samhället och många mår psykiskt dåligt. Jag har inte så mycket att tillägga för Martin Halldin uttrycker det så bra i ETC så jag citerar i stället:

Den här situationen hade lätt kunnat undvikas. Det är väldigt lätt och kostar ingenting att respektera människors önskemål om pronomen. Att istället välja att kränka är onödigt och obegripligt, i synnerhet när det handlar om en känslig vårdare-patientrelation.
Egentligen ska det inte ens krävas en hbtq-certifiering för det här. Det ska räcka med vanligt hyfs och lite professionalism; patienter och vårdtagare ska alltid bemötas med respekt.

Att som behandlare vägra använda det pronomen patienten identifierar sig med är okunnigt och respektlöst och i det här fallet innebar det att patienten nekades vård eftersom ingen på mottagningen hade hbtq-kompetens. Att utestänga någon från vården pga könsidentitet är inte acceptabelt och ur patientperspektiv är det fruktansvärt att någon med psykisk ohälsa och självmordstankar utsätts för den här sortens diskriminering pga att personen inte identifierar sig med det kön hen tilldelades vid födseln.

Advertisements

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s