Individualiserad föräldraförsäkring och ohälsa hos en förälder

Oxhen skriver idag om individualiserad föräldraförsäkring och jag håller med om så många av argumenten samtidigt som jag nu mer har erfarenheter som gör mig kluven. Oxhen skriver bl a

Om vi vill att vårt samhälle på riktigt ska bli mer jämställt kan vi inte vänta 100 år till. Vi kan inte ha regelsystem och lagar som förstärker ojämställda strukturer. Folk som inte vill dela föräldraledigheten ska naturligtvis ha den valfriheten, men staten ska inte bekosta och belöna det beteendet.

Jag håller i sak med. En föräldraförsäkring som finansieras av skattepengar kan inte rimligtvis vara konstruerad så att den reproducerar ojämlikhet mellan människor. Tyvärr har de senaste fyra åren gjort mig smärtsamt medveten om hur privilegierad jag var när jag benhårt kunde säga att jag var 100% för en individualiserad föräldraförsäkring. Jag utgick från att om en kvinna som får barn blir sjuk så får hon vård och sjukskrivning för att bli frisk igen. Jag utgick från att moderskap inte gör människor till andra klassens patienter eller andra klassens människor i sjukförsäkringen.

Min kropp rasade ihop när jag blev gravid. Jag har en medfödd försvagning i bl a bindväven (hypermobilitetssyndrom) som jag inte visste om och min kropp fixade inte graviditeten (plus att jag hade en ohållbar jobbsituation). Trots att jag under perioder har haft svårt att gå, att jag fått följdsjukdomar mm så var mitt barn nästan tre år när jag äntligen fick en diagnos och en förklaring. Mödravården, psykiatrin, vårdcentralen och företagshälsovården – samtliga vägrade några utförligare utredningar eller undersökningar med förklaringen att “det är ju jobbigt att vara mamma”. Att jag hade feber mest hela tiden förklarades med att jag hade börjat jobba halvtid för tidigt och borde vara föräldraledig på heltid i stället. Att jag svimmade av promenader var inte relevant att undersöka närmare. Att jag inte kunde sova mer än tre timmar per natt för att jag skakade så häftigt och hade så vansinnigt ont i lederna var helt normalt för en småbarnsmamma. (Det skulle vara väldigt intressant att veta om en kvinna som får barn utan att varit gravid blir behandlad likadant, eller om någon som har varit gravid men inte är kvinna blir behandlad likadant.)

Hur hänger det här ihop med individualiserad föräldraförsäkring? Jag önskar att det inte hängde ihop. Jag önskar att ohälsa inte var ett hinder för ett jämlikt föräldraskap. Jag önskar att även den som har varit gravid och fött barn ska behandlas respektfullt och tas på allvar i vården. Men så länge vården inte tar mammors ohälsa på allvar så blir lösningen för de som drabbas av ohälsa att pussla och trixa. T ex att en tar ut föräldraledighet och en försöker jobba hemifrån, att stuva om så att dagarna bara ska gå framåt och barnet ska lida så lite som möjligt. När en förälder blir så sjuk att hen inte kan vara föräldraledig men ändå inte får någon hjälp från vården handlar det plötsligt bara om överlevnad. Om den som blir sjuk blir för sjuk för att kunna ta hand om sitt barn men ändå nekas sjukskrivning för att det anses normalt att må så dåligt sitter familjen i en väldigt svår och påfrestande sits.

Det här är inte ett försvarstal för att legitimera min egen situation, jag och min partner har i slutändan varit föräldralediga nästan lika mycket. Min poäng är snarare att ibland tar livet en helt annan vändning än vad som var tänkt och en oflexibel föräldraförsäkring riskerar att slå hårt mot de familjer som också drabbas av ohälsa. Innan föräldraförsäkringen individualiseras behövs en genomgång och åtgärdsplan för hur nyblivna föräldrar behandlas i vården. Klarar t ex stressvården av att hjälpa de som drabbas av utmattningssyndrom där orsaken till stressen inte är jobbet? Klarar smärtvården av att behandla patienter som befinner sig i den speciella situation som det är att ha ett litet barn? Klarar barnhälsovården och mödravården av att hantera blivande och nyblivna föräldrar med ohälsa som är av annat slag än depression? Klarar mödravården och barnhälsovården av att samarbeta med den neuropsykiatriska vården? Finns det skillnader baserat på kön? Finns det skillnad baserad på om personen har varit gravid eller inte? Sist men inte minst måste en individualiserad föräldraförsäkring utformas så att den inte slår mot de som har det svårast.

Uppdatering 2014-05-18: Eftersom den här texten har varit en del i en debatt inne hos Oxhen har jag tänkt några varv och skulle vilja göra en del förtydliganden. Tyvärr har jag influensa, bihåleinflammation och feber och är inte förmögen att göra det nu men det kommer i ett framtida inlägg.

Advertisements

One thought on “Individualiserad föräldraförsäkring och ohälsa hos en förälder

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s