Förslag på bekräftelse om mottagen remiss

I det förra inlägget berättade jag om fyra punkter som jag önskar att vårdmottagningar skulle informera bättre om. Här kommer ett förlag på en mall för sådan information:

“Vi har tagit emot en remiss från [läkaren namn eller vem det nu är som har skrivit remissen] vid [vårdmottagning] angående [beskriv vad ni uppfattar att remissen handlar om. Gastroskopi eller bedömning för behov av psykoterpi?]. Du är satt på väntelista och väntetiden beräknas vara [antal månader]. Vi kommer att kalla dig med brev när det är din tur.

När du kommer hit planerar vi för att du ska träffa [infoga alla yrkeskategorier]. Med [yrkeskategori 1] planeras du genomföra [den aktivitet personen ska göra], med [yrkeskategori 2] planeras [aktivitet] osv. Syftet med dessa moment är att [beskriv vad syftet är, gärna utförligt].

[Bedömningen/utredningen/behandlingen] är upplagd på [antal] tillfällen, [antal] timme vid varje tillfälle. Vi ser gärna att [alla tillfällen sker under samma vecka/inte sker under samma vecka eller vad ni nu har för rutiner]. Har du behov av att genomföra [bedömning/utredning/behandling] på ett annorlunda sätt vänligen ring vår förstående samordnare på [xxxxxxxxx]. När alla momenten är gjorda kommer vi i teamet att träffas inom ca [infoga tid] veckor senare för att tillsammans diskutera vad vi kan göra för dig. Därefter kallas du på återbesök och vi gör en plan tillsammans, du som patient, vår sjukgymnast och vår läkare. Vi går igenom val av behandling, hur den ska läggas upp samt vad du behöver i form av intyg till husläkare, Försäkringskassan mm.

För att det ska vara möjligt att genomföra [bedömning/utredning/behandling] behöver du ta blodprov enligt medföljande remiss senast [antal veckor] i förväg. Innan första träffen vill vi att du ska ha fyllt i medföljande formulär som du tar med tillsammans med [journalanteckningar, röntgenresultat osv] från samtliga vårdkontakter som inte använder [vårt journalsystem]. Under mötet med [yrkeskategori 1] förväntas du [vad det nu är som förväntas], under mötet med [yrkeskategori 2] förväntas du [vad som nu förväntas] osv. Om det inte fungerar för dig vänligen ring vår förstående samordnare så gör vi en realistisk plan.

För att visa att vi respekterar dig och din tid bifogar vi redan nu tydlig information om vad vi har att erbjuda för hjälp, information skickas även till den som har remitterat dig så att ni tillsammans kan diskutera om vår mottagning är rätt instans för just dig. Om du efter att ha diskuterat informationen med din remitterande läkare önskar att bli borttagen från väntelistan, vänligen ring oss på [xxxxx].

Vi kommunicerar inte via mail utan du når oss på [kontaktuppgifter med angivna telefontider mm].

Hälsningar

[namn på person] vid [namn på mottagning]”

Det här är aningens sarkastiskt skrivet men jag menar allvar med min önskan om att informationen från vårdmottagningar såg ut mer så här, då skulle mitt liv vara bra mycket lättare. Det verkar säkert överambitiöst att ta upp allt det här redan i ett bekräftelsebrev men det finns en poäng med att jag som patient får den här informationen i god tid. Det innebär att jag direkt kan avgöra om det här är en instans som det ens är värt att invänta kallelse till eller om jag ska söka mig vidare. Att vänta åtta månader för att sedan bli kallad och inse att jag inte ens klarar av bedömningen är ett oerhört slöseri med min tid. Jag har många gånger varit med om att den som remitterar mig i ärlighetens namn har väldigt dålig koll på vad jag remitteras till och förväntningarna från den remitterande läkare än ofta höga. Om den mottagande instansen direkt tydliggör vilka möjligheter och begränsningar som finns kan jag och den remitterande läkaren göra en mycket mer realistiskt och konstruktiv planering.

Det finns ytterligare en poäng med att från början vara tydlig med vad som förväntas av mig som patient: det signalerar att jag ses som en aktiv part i min vård, att jag som patient också är utförarare av vårdmötet. När bekräftelsebrev och kallelser endast innehåller uppmaningar utan någon vidare information om varför och hur är det signalerar det att jag i stället ses som en passiv mottagare.

Vad tänker du som läser det här? Skulle du som patient vilja ha information på det här sättet? Vad tänker du som jobbar i vården?

Advertisements

3 thoughts on “Förslag på bekräftelse om mottagen remiss

 1. Ja! Jag skulle absolut vilja ha information på det här sättet! Både som patient och som vårdpersonal. Som vårdpersonal ser jag en stor bonus, att vårdgivarna kommer att få en mycket bredare och mer detaljerad kunskap om varandras verksamheter. Dessutom för att kunna skriva ett sådant här brev om sin egen verksamhet kräver att de som arbetar med utredning eller behandling behöver medvetandegöras om sin egen och andras process och kompetens.

  Jag tror att anledningen till att informationen mellan vårdgivare och till patienter är så dålig är just att kunskapen och kunskapen internt i teamet är dålig. Under min utredning på smärtrehab hänvisade teamkollegorna till varandra hela tiden typ”nu kommer du träffa arbetsterapeuten och där kommer du få göra det här” och det stämde INTE EN GÅNG! Vilket bara kan tolkas på ett sätt – deras teamarbeye är lika med noll och de kan ingenting om varandras arbeten!

  Ja det finns mycket att skriva – men jag tror att det skulle vara av stort värde att vara tydligare i både remissbekräftelse och utrednings/behandlingskallelse.

  Kram!

  Like

  1. Jag tänker också att en fördel med att utarbeta utförligare information till patienter och remisskrivare är att det synliggör den egna verksamhetens möjligheter och begränsningar. Det förekommer att det på en mottagnings hemsida står att de utformar individuella program men i praktiken innebär det individuella program inom vissa ramar. Att synliggöra de ramarna skulle höja medvetenheten om vilka man inte tar emot. Dessutom tror jag att det skulle bli mycket lättare att driva frågan politiskt om vårdmottagningarna själva preciserade vilka patienter de kan hjälpa och vilka de inte kan hjälpa, för då blir det tydligare vilka som faller mellan stolarna.

   Tyvärr verkar det inte vara ovanligt att personal inom ett och samma team har väldigt lite koll på vad de andra gör och då blir det förståeligt varför patientens helhetsupplevelse inte blir någon helhetsupplevelse utan en fragmenterad förvirrad upplevelse av olika möten som inte riktigt verkar hänga ihop.

   Kram!

   Like

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s