Vad behöver patienter veta?

Jag är patient i vården av flera olika anledningar och det innebär att jag har många vårdkontakter inom olika yrkeskategorier och olika områden. Som jag tidigare har nämnt så ligger samordningbördan på mig, det är jag som får pussla och parera så att saker inte krockar men ändå drivs framåt. Eftersom jag är innerligt trött på att den här bördan negligeras av vården som inte ens kan bemöda sig om att på eget initiativ förse mig med information så har jag utarbetat en lista med exempel på information som jag som patient behöver. Den här listan riktar sig framför allt till vårdinstanser som tar emot patienter efter remisser och nedan följer tre punkter som jag önskar togs upp när jag får en bekräftelse på att remissen har kommit fram.

  1. Tidsuppskattningar. Självklart går det inte att säga exakt hur lång väntetiden är men någon slags uppskattning bör varje mottagning med väntelista kunna göra. Är det en månads väntetid eller åtta månader? Jag behöver veta eftersom det ligger både utredningar och behandlingar i pipen längre fram och när det händer flera saker på en gång svarar min kropp med att bli jättesjuk. Ibland finns det också beroenden som gör att det just din mottagning ska hjälpa mig med måste göras innan vissa andra saker kan göras och då är det av största vikt att ni är tydliga med tidsaspekten. Tidsuppskattningar handlar förstås inte bara om väntetid utan även om hur lång tid och hur många tillfällen undersökningar mm beräknas ta. (Här tänkte jag lägga in att det vore riktigt bra om vårdmottagningen hörde av sig om det blir förändringar i väntetiden, t ex två månaders extra väntetid men det är för mycket överkurs i förhållande till hur det fungerar idag så vi hoppar över det tills vården har nått en högre mognadsgrad.)
  2. Innehåll och upplägg. Som patient är det bra att veta vad en utredning/bedömning/undersökning/behandling kan tänkas innehålla. Om det inte går att på förhand säga exakt så beskriv i generella drag. Ungefär hur många tillfällen? Vilka yrkeskategorier ska jag träffa? Vilka slags tester ska göras? Vad är syftet med momenten?
  3. Förutsättningar. När det gäller förberedelser för t ex operationer har jag alltid fått väldigt tydliga instruktioner om när jag senast får äta och dricka, tvättning med särskild tvål mm och det är förstås nödvändigt för att operationen ska kunna göras. Jag önskar dock att även andra delar av vården skulle bli bättre på att informera om förutsättningarna. Om en bedömning hos arbetsterapeut innehåller tester av kognitiv förmåga så informera om det innan så att jag som patient vet vad som förväntas av mig. Dels handlar det om att minska den oro som jag som patient upplever efter många vårdbesök som tyvärr inte har blivit bra men det handlar också om att jag rent praktiskt kan behöva göra olika saker för att orka med vårdbesöken. Olika slags undersökningar kräver olika saker av mig och det är inte säkert att du som vårdgivare vet på vilka sätt jag blir påverkad av just vårt möte. Det är stor skillnad om jag förväntas förklara och berätta om min situation jämfört med om du ska inspektera mina leder. Om jag ska koncentrera mig och berätta om min situation är det viktigt att jag är vältejpad så att jag har hjärnan med mig men om du ska undersöka mina leder vill du antagligen göra det utan tejp och då behöver jag har tagit bort tejpen i duschen på morgonen för att slippa göra det på plats och få ont i huden. (Jag använder kinesiologitejp för att avlasta muskler och leder vilket även påverkar min mentala ork och koncentrationsförmåga.)
  4. Möjligheter och begränsningar i er vård. Skicka gärna tydlig information om vad just din mottagning kan erbjuda och inte erbjuda till både mig och den som har remitterat mig. Jag har flera gånger varit med om att den som remitterar har höga förväntningar på vad den mottagande instansen ska göra och remitterande läkare är inte alltid bra på att ta reda på vad som gäller innan remissen skickas. Jobbar ni bara i grupprogram på stressmottagningen? Skriv det. Jobbar n bara i program på minst 20 timmar i veckan på smärtmottagningen? Skriv det. Är du sjukgymnast som i huvudsak jobbar med patienter som kan träna självständigt så att du har fler patienter på besök samtidigt? Skriv det. Genom att tydligt informera både mig och den remitterande läkaren respekterar ni min tid, det är nämligen förfärligt att ha väntat i ett halvår på vård som sedan visar sig inte finnas.

Genom att informera mig som patient ordentligt från början slipper jag bördan av att ringa och fråga och mötas av oförstående röster som inte har en aning om vad de ska svara.

Vad tänker du som jobbar i vården och läser det här? Är det för höga krav? Vad tänker du som patient? Är det fler saker som borde stå med eller tänker du i stället att du ofta får tillräckligt med information?

5 thoughts on “Vad behöver patienter veta?

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s