Organisationscentrerad vård

I litteraturen om personcentrerad vård benämns ibland organisationscentrerad vård som dess motsats. Det finns definitivt fler sätt att se på saken men ur patientperspketiv finns det en rimlighet i det synsättet. Jag tänker i det här inlägget försöka beskriva vad organisationcentrerad vård innebär för mig som patient med mer än en sjukdom.

Jag har sjukdom x och sjukdom y. Det är två olika sjukdomar även om det är tämligen vanligt att de förekommer samtidigt eftersom x tenderar att leda till y (även om y ofta uppkommer av helt andra orsaker). Det finns dessutom en viss synergieffekt där de olika symtomen genererar varandra över sjukdomsgränserna. Tyvärr är vården uppdelad på mottagningar som ger vård för x eller y och de olika mottagningarna vill inte ta i den andra sjukdomens problematik. Det finns absolut ingen mottagning som jobbar med samverkan mellan dessa sjukdomar och vården är strikt utformad så att någon flexibilitet för x-vården att ta hänsyn till till y-sjukdomens begränsingar och vice versa finns inte.

När vården för x utformas är den tänkta mottagaren frisk i övrigt och relativt högfungerande, trots att x är en sjukdom som ofta innebär vissa funktionsnedsättningar i form av exempelvis bristande uthållighet och bristande ork generellt. Det innebär att en stor andel av alla som lever med x stängs ute från x-vården pga att den är utformad efter en bild av patienter som bara stämmer med en viss grupp.

Det här är en av anledningarna till att jag vill se att vården går från organisationscentrering till personcentrering. Jag upplever att den vård jag möter är väldigt organisationscentrerad, det är mer fokus på vilken mottagning jag ska skickas till än på vad som kan göras så jag valsar runt som en bricka i en maskin. Om vården började utformas efter hur människors ohälsa faktiskt tar sig i uttryck och t ex organiserades för att kunna hantera samsjuklighet skulle vården antagligen bli tillgänglig för en del av de människor som faller mellan stolarna idag.

Advertisements

One thought on “Organisationscentrerad vård

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s