Bristande samarbete för kroniskt sjuka enligt Vårdanalys

Apropå det jag skrev om att vården behöver projektledningskunskaper för att kunna göra bättre vårdplaneringar så uppmärksammade DN igår Vårdanalys rapport VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom. Rapporten tar upp vårdsituationen för kroniskt sjuka personer och pekar på att sjukvården brister i förmåga till helhetssyn, att göra patienter delaktiga och i samordning. Rapporten föreslår att insatser behöver göras för att

stärka samarbetet mellan kliniker och verksamheter, både inom landstinget och mellan kommuner och landsting. Primärvården har uppdraget att hålla samman vården, men saknar de verktyg och mandat som krävs för att axla rollen som projektledare för patienter med en eller flera kroniska sjukdomar. Det finns ett behov av att förbättra informationsöverföringen exempelvis via journalsystemet för att personal tillsammans med patienter och närstående ska kunna överblicka och koordinera vården.

Det är alltså inte bara jag som har tänkt tanken att vården behöver få in projektledningskunskaper för att olika aktörer bättre ska kunna samverka med varandra. Nu ska det bli intressant att se vad de konkreta åtgärderna blir.

Advertisements

Lämna gärna en kommentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s